Vereniging Meetbedrijven Nederland

Werkgroep Elektriciteit

De werkgroep Elektriciteit is verantwoordelijk voor de elektriciteitsmeters bij grootverbruikers. Dat zijn afnemers met een aansluitwaarde van boven de 3*80 A en een vermogen van boven de 100 kW. Dit geldt voor zowel metingen met en zonder afstanduitlezing (telemetrie).

Overleg
Onder leiding van onze voorzitter, een afgevaardigde van één van onze leden, wordt minimaal ieder kwartaal vergaderd. De leden zijn vertegenwoordigers van de verschillende meetbedrijven.

Werkgebied
Agendapunten zijn de operationele meterpools, maar ook zaken als afgekeurde meters, ontwikkelingen op metergebied en het delen van ervaringen en verbeteren van samenwerking in de sector. Daarnaast vindt er regelmatig afstemming plaats met de coördinatoren van DNV-KEMA en met toezichthouder Verispect, die is aangewezen door het ministerie van Economische Zaken.