Vereniging Meetbedrijven Nederland

Warmtemeters moeten vanaf 1 januari 2015 volgens de wet periodiek worden geijkt. Dat gebeurt via steekproeven die worden gecoördineerd vanuit VMNED. Binnen VMNED voegen de leden hun verzamelingen warmtemeters samen tot populaties. De warmtemeters in deze populaties worden volgens een reglement periodiek en steekproefsgewijs gecontroleerd. Zijn er te veel afwijkingen? Dan worden alle meters van dit type en bouwjaar vervangen. Het controleren gebeurt veelal via een mobiele installatie, zodat de warmtelevering bij de klant maar kort (circa 1 uur) hoeft te worden onderbroken. Hoewel nu dus verplicht, functioneert dit systeem al jaren op vrijwillige basis.