Vereniging Meetbedrijven Nederland

VMNED behartigt de belangen van Onafhankelijke Diensten Aanbieders (ODA’s). Hiervoor is de gedragscode voor ODA’s opgesteld en wordt gestreefd naar het creëren van een gelijk speelveld, waarvoor VMNED en VEDEK overleggen met de Nedu. Door deelname aan VMNed krijgen de ODA´s een groter gehoor, en de kans om ongewenste verstoringen van de markt onder de aandacht te brengen. ODA’s willen ook meedoen aan de meterpools, om de kwaliteit van de meters te volgen.