Vereniging Meetbedrijven Nederland


Herman Jonkman

Leveranciers van warmte moeten volgens de Warmtewet op termijn het actuele verbruik meten. Dat kan met warmtemeters, meldt Herman Jonkman, voorzitter van VMNED.

Jonkman: ‘Bij elektriciteit en gas is het meten van het verbruik al geregeld. Bij warmte is dit nog niet zo sterk verankerd in wet en regels. Dit leidt tot een situatie dat te vergelijken is met drijfzand. De voorkeur gaat uit naar het meten van het verbruik, net zoals dat bij gas en elektriciteit gebeurt.’ Dit is vooral van belang voor woningcorporaties, die veel huurwoningen beheren met een aansluiting op een warmtenet.

Steeksproefsgewijs
Volgens Jonkman moeten warmtemeters net zoals bij gas en elektriciteit regelmatig worden gecontroleerd. Tot nu toe gebeurt dat steekproefsgewijs. Het zou een dure operatie zijn om alle meters regelmatig individueel te controleren. VMNED coördineert de steekproefsgewijze controles in ‘pools’. De controle van meters is bij warmte nog geen wettelijke verplichting. Toch doen bedrijven mee op basis van vrijwilligheid, vertelt Jonkman.

Warmtemeterpool
In de warmtemeterpool zijn er in totaal 288.438 warmtemeters, waaruit een steekproef wordt genomen. De controle kost in 2014 0,264 euro per meter, zegt Jonkman. Hij verwacht dat circa 200.000 meters nog niet in de pool worden meegenomen. Hij juicht wel toe dat dit gebeurt. ‘Hierdoor wordt de kwaliteit van meetdata, en daarmee de kwaliteit van facturatie voor meer afnemers inzichtelijker,’ aldus Jonkman.

Verslag
Jonkman deed bovenstaande uitspraken in Amersfoort op het congres ‘Meten van Warmte’. Een verslag van het congres is gepubliceerd in Ensoc Magazine dat in juni 2014 is verschenen. Een exemplaar is aan te vragen als gratis proefabonnement via http://www.ensoc.nl/proefabonnement/