Vereniging Meetbedrijven Nederland


Minister Kamp

Representatieve organisaties kunnen nog steeds als belanghebbende beroep indienen bij  tariefbesluiten. Dat meldt minister Kamp in verband met de herziening van de energiewetten.

Minister Kamp van Economische Zaken publiceerde op 19 juni 2014 zijn consultatierapport met zijn reactie op de geuite zorgen van de veertien partijen over de herziening van de Gaswet en de Elektriciteitswet (STROOM). VEMW, PAWEX, Duurzame Energiekoepel, Energie-Nederland, Consumentenbond, FME-CWM, VGN, NOGEPA, VGGP, VA, COGEN, LTO Glaskracht Nederland, VOEG en VMNED maken zich ernstige zorgen over de rechtsbescherming van  belanghebbenden. Belanghebbenden hebben in het wetsvoorstel slechts een beperkte mogelijkheid om in beroep te gaan tegen besluiten. Dat moet anders, zo meldden de partijen in een brief op 14 februari.

‘Verenigbaar’
Kamp meldt dat ‘de voorgestelde randvoorwaarden verenigbaar met het voorstel lijken’. Hij zegt toe dat het ministerie van Economische Zaken deze punten in acht zal nemen en waar nodig met ACM zal bespreken hoe deze gewaarborgd kunnen worden. “De beroepsprocedures zijn overigens door de stroomlijningwet ACM slechts enigszins beperkt,” aldus Kamp in het consultatierapport. In de energiewetten is nu bepaald dat representatieve organisaties niet vanzelfsprekend een beroepsrecht hebben bij beschikkingen. Dat  neemt niet weg dat bij tariefbesluiten een representatieve organisatie nog steeds als belanghebbende zou kunnen worden aangemerkt op grond van 1:2 Awb, aldus Kamp.

Bron: http://www.internetconsultatie.nl/stroom/berichten