Vereniging Meetbedrijven NederlandDe technische werkgroep gas (TWG) behartigt alle technisch gerelateerde onderwerpen op gasgebied voor grootverbruikers. Dat schrijft Bouke de Jong, de nieuwe voorzitter van de TWG.

Een van de grote onderwerpen voor waar de TWG vaak mee bezig is betreft het Reglement Meterparkbeheer Grootverbruik en de daaruit voortvloeiende meterpool. Waar de TWG in het voorgaande jaar vooral bezig is geweest met een nieuwe versie van het Reglement met een andere controle methodiek, zal dit jaar weer meer aandacht zijn voor de uitvoering van dit reglement. Met de afronding van het Reglement eind vorig jaar heeft er ook een wisseling van voorzitter plaatsgevonden en heeft Bouke de Jong het voorzitterschap van Cor Alberts overgenomen.

Bouke de Jong is bij Stedin Meetbedrijf GV onder andere coördinator voor de uitvoering van de meterpool. Issues en ideeën die spelen omtrent het reglement en de meterpool zijn hierdoor herkenbaar.  Dat dit uitwerkt in de TWG is bijvoorbeeld te herkennen aan de herverdeling van de controleaantallen in de rotorsteek (steekproefsgewijze controle van de rotorgasturbinemeter). In overleg met de Kiwa en de werkgroep is een meer evenredige verdeling voor de rotorsteek afgestemd. Hierdoor wordt de werklast over de komende drie jaren egaler verdeeld en is een hoge piek in 2015 vermeden.

De komende tijd zal de werkgroep zich onder meer bezig houden met turbinesaneringen.  Enige jaren geleden is gezamenlijk met de netbeheerders besloten tot het saneren van alle turbinemeters (≤G650). Eind 2016 mogen alleen nog enkele uitzonderingsgevallen aanwezig zijn (daar waar geen rotormeter toegepast kan worden om technische of veiligheidsredenen). Nu, halverwege het tijdspad,  blijkt dat niet in alle gevallen de saneringen zo soepel verlopen als gewenst. Een van de mogelijk vertragende factoren blijkt de benodigde hulp die netbeheerders moeten geven.  Door het delen van best practices en ook gezamenlijk richting netbeheerders op te trekken werkt de TWG aan een betere voortgang. Dit zal voorlopig op de agenda van de TWG blijven staan.

Bouke de Jong, voorzitter technische werkgroep gas (TWG)