Vereniging Meetbedrijven Nederland

Pool zoekt warmtemeters -4-!

(24-05-2016)

In de komende weken publiceert VMNED elke dinsdag een wetenswaardigheid over de kwaliteit van warmtemeters. Vandaag nummer 4 van de serie, die gaat over werking van een meterpool. Hoe functioneert nu eigenlijk zo’n systeem?

Door: Karin de Ferrante, directeur F&B en ambtelijk secretaris VMNED

Jaarlijks wordt een steekproef vastgesteld van te controleren warmtemeters van een bepaald type en bouwjaar. De meters uit deze steekproef worden gecontroleerd op het correct functioneren.

Enkelvoudig systeem
Het steekproefsysteem is een enkelvoudig steekproefsysteem waarbij iedere populatie periodiek wordt gecontroleerd. Het komt er op neer dat populaties opgebouwd uit twee opeenvolgende bouwjaren eens in de drie jaar worden gecontroleerd (2/3-systeem).
Populaties bestaande uit minder dan 6 meters, worden niet beoordeeld als populaties maar als individuele meters. Behoudens uitzonderingen mag de deelnemer meters niet vervangen gedurende het controlejaar voor de desbetreffende meters en gedurende de vier maanden voorafgaande aan dit controlejaar. Het grote voordeel van deze manier van werken is “de wet van de grote getallen”: hoe meer meters in een populatie zitten hoe lager het aantal controles, relatief gezien. Dat is de kracht van VMNED waarin de grote warmtebedrijven al jaren samenwerken.

Werkzaamheden van u als deelnemer
Elke derde werkdag van de maand levert de deelnemer de actuele meterbestanden aan bij de coördinator. Voor 15 november in het jaar voorafgaande aan het controlejaar stelt de coördinator het steekproefplan op en uiterlijk 15 december geeft de deelnemer aan de coördinator door welke populaties niet in aanmerking komen voor controle.

Verplichte vervanging
Krijgt een deelnemer opdracht om meters van een bepaald type en bouwjaar te vervangen, dan is de deelnemer verplicht om 100% van deze meters daadwerkelijk te wisselen voor nieuwe meters. De controle op het tijdig verwijderen van afgekeurde meters doet de coördinator. Agentschap Telecom bewaakt de verwijdering van afgekeurde populaties. Dit alles is geregeld in het Reglement Meterparkbeheer Warmtemeting 2015, dat u hier kunt downloaden.

Wat zijn de kosten?
Volgende week dinsdag verschijnt de vijfde wetenswaardigheid. Wilt u de eerste drie ook lezen? Klik dan hier. Natuurlijk kunt u er nu al voor kiezen om uw warmtemeters onder te brengen in de warmtemeterpool. Een lidmaatschap van VMNED is alleszins betaalbaar, uw meters bevinden zich in een goedgekeurd kwaliteitssysteem en u bent ontzorgd. Offerte aanvragen? ? Klik hier

Pool zoekt warmtemeters -4-!


Terug naar Nieuwsoverzicht