Vereniging Meetbedrijven Nederland

Pool zoekt warmtemeters!

(04-05-2016)

In de komende weken publiceert VMNED elke dinsdag een wetenswaardigheid over de kwaliteit van warmtemeters. Vandaag nummer 1 van de serie, die gaat over de warmtemetercodes. Weet u hoe dat werkt?

Door: Wim Mans, Innoforte, coordinator warmtemeterpool VMNED

Op grond van de metrologiewet stelt de overheid vanaf 1 januari 2015 eisen aan in Nederland in gebruik zijnde warmtemeters voor kleinverbruikers (maximaal 100 KW). Deze eisen houden in dat alleen goedgekeurde warmtemeters morgen worden gebruikt die bovendien op de juiste wijze moeten worden ingebouwd en periodiek moeten worden gecontroleerd op metrologische nauwkeurigheid.

Om het controleren van in gebruik zijnde warmtemeters effectief en efficiënt te kunnen uitvoeren werken warmtebedragen samen in VMNED (Vereniging van Meetbedrijven Nederland). VMNED hanteert een systematiek die vastgelegd is in een reglement en waarop het ministerie van Economische Zaken toeziet. Kern van deze systematiek is de vorming van homogene pools van warmtemeters van meerdere deelnemers. Door het trekken van steekproeven uit deze homogene pools kan een uitspraak gedaan worden over de nauwkeurigheid van fabrikant, type en bouwjaar van warmtemeters. De meerwaarde van de samenwerking komt tot uiting doordat de deelnemers op deze wijze relatief weinig meters hoeven te controleren.

Om de vorming van deze warmtemeterpools te faciliteren hanteert VMNED een systeem van metercodes. Uit deze metercode is het type warmtemeter, de meetcapaciteit, de fabrikant en de uitvoering af te leiden. Fabrikanten zetten op verzoek van de warmtebedrijven de metercode op de meter en verwerken de metercode ook in hun administratie. Op deze wijze vormt de metercode een eenvoudig middel ter identificatie van de warmtemeter. Wilt u de metercodes bekijken? Klik dan hier.

Volgende week dinsdag verschijnt de tweede wetenswaardigheid. Natuurlijk kunt u er nu al voor kiezen om uw warmtemeters onder te brengen in de warmtemeterpool. Een lidmaatschap van VMNED is alleszins betaalbaar, uw meters bevinden zich in een goedgekeurd kwaliteitssysteem en u bent ontzorgd. Offerte aanvragen? Klik hier.

Pool zoekt warmtemeters!


Terug naar Nieuwsoverzicht