Vereniging Meetbedrijven Nederland

Nieuwe standaard voor elektronische facturering

(08-02-2016)

Energie-Nederland, Netbeheer Nederland en VMNED hebben een nieuwe standaard geïntroduceerd voor elektronische facturatie aan zakelijke klanten: Energie eFactuur.

De Energie eFactuur is een gezamenlijk initiatief van Energie-Nederland, Netbeheer Nederland en Vereniging van Meetbedrijven. Het is een open standaard voor het uitwisselen van elektronische rekeningen. Open’ betekent dat de standaard vrij te gebruiken is, maar ook dat iedereen kan bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de standaard. Nu de standaard is gepubliceerd kunnen leveranciers, netbeheerders en meetverantwoordelijken deze in overleg met hun klanten implementeren. De Energie eFactuur bespaart tijd en geld omdat facturen bij ontvangst niet meer handmatig ingeboekt hoeven te worden. Ook worden hierdoor bij de verwerking van een eFactuur veel minder fouten gemaakt dan bij andere standaarden.

Voor wie is het bedoeld?
De Energie eFactuur is in eerste instantie bedoeld voor energieleveranciers, netbeheerders en meetbedrijven die leveren aan zakelijke klanten, en voor zakelijke klanten die elektronische facturen willen ontvangen. Het onderscheidt zich van andere standaarden doordat deze zich specifiek richt op energie-gerelateerde producten of diensten. Hiermee is het mogelijk om sectorspecifieke zaken, zoals specificatie van meterstanden, in het factuurbericht mee te nemen. Voor kernelementen op een factuur zoals factuurnummer en factuurdatum is aansluiting gevonden met SimplerInvoicing, een bekende standaard op dit gebied. Hierdoor kunnen naast grootzakelijke ook kleinzakelijke klanten profiteren van een elektronische factuur. Dit biedt energieleveranciers een toegevoegde waarde.

Meer info
Meer informatie over de Energie eFactuur is te vinden op www.energie-efactuur.nl
 

Nieuwe standaard voor elektronische facturering


Terug naar Nieuwsoverzicht