Vereniging Meetbedrijven Nederland

Nieuwe standaard voor elektronische facturering

(18-09-2015)

Den Haag/Hilversum, 15 september 2015

Energie-Nederland, Netbeheer Nederland en VMNED introduceren Energie eFactuur
Nieuwe standaard voor elektronische facturering


Partijen uit de energiesector introduceren een nieuwe standaard voor elektronische facturatie aan zakelijke klanten: Energie eFactuur. Dit is een open standaard voor het uitwisselen van elektronische rekeningen. Het bespaart tijd en geld omdat facturen bij ontvangst niet meer handmatig ingeboekt hoeven te worden. Ook worden hierdoor bij de verwerking van een eFactuur veel minder fouten gemaakt dan bij andere standaarden. De Energie eFactuur is een gezamenlijk initiatief van Energie-Nederland, Netbeheer Nederland en Vereniging van Meetbedrijven.

Meer en meer zakelijke klanten vragen naar een standaard e-factuur in plaats van een papieren of digitale factuur (pdf). Dit bespaart veel tijd en kosten bij het verwerken van facturen en bij het aansluiten van meerdere klanten of energieleveranciers. Energie eFactuur is een open standaard voor het uitwisselen van elektronische facturen die is ontwikkeld voor en door de energiesector. Een standaard definieert de set van informatie die op een energierekening voor kan komen en welke informatie optioneel is, hoe het formaat van het bericht eruit ziet en alle andere afspraken die nodig zijn om elektrische facturen uit te wisselen. ‘Open’ betekent dat de standaard vrij te gebruiken is, maar ook dat iedereen kan bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de standaard. Nu de standaard is gepubliceerd kunnen leveranciers, netbeheerders en meetverantwoordelijken deze in overleg met hun klanten implementeren.

Voor wie is het bedoeld?
De Energie eFactuur is in eerste instantie bedoeld voor energieleveranciers, netbeheerders en meetbedrijven die leveren aan zakelijke klanten, en voor zakelijke klanten die elektronische facturen willen ontvangen. Het onderscheidt zich van andere standaarden doordat deze zich specifiek richt op energie-gerelateerde producten of diensten. Hiermee is het mogelijk om sectorspecifieke zaken, zoals specificatie van meterstanden, in het factuurbericht mee te nemen. Voor kernelementen op een factuur zoals factuurnummer en factuurdatum is aansluiting gevonden met SimplerInvoicing, een bekende standaard op dit gebied. Hierdoor kunnen naast grootzakelijke ook kleinzakelijke klanten profiteren van een elektronische factuur. Dit biedt energieleveranciers een toegevoegde waarde.

Wie zijn de initiatiefnemers?
Initiatiefnemers van de Energie eFactuur zijn drie brancheverenigingen uit de energiesector: Energie-Nederland, Netbeheer Nederland en de Vereniging van Meetbedrijven (VMNED). Vertegenwoordigers van de brancheverenigingen hebben zitting in de stuurgroep, die besluiten neemt over de standaard. Zij worden hierbij ondersteund door leden van de werkgroep, die als taak heeft om de standaard Energie eFactuur te ontwikkelen en te beheren. Meer informatie over de Energie eFactuur is te vinden op energie-efactuur.nl.


Voor meer informatie:
• Netbeheer Nederland, via Martijn Boelhouwer via mboelhouwer@netbeheernederland.nl of tel. 06 - 3073 6528
• VMNED, via Elmer van Krimpen via e.vankrimpen@vmned.nl of tel. 035 – 683 88 33
• Energie-Nederland, via Sjoerd Marbus via smarbus@energie-nederland.nl of tel. 070 – 311 43 50

Nieuwe standaard voor elektronische facturering


Terug naar Nieuwsoverzicht