Vereniging Meetbedrijven Nederland

Netbeheerders steunen VMNED

(09-02-2015)

Netbeheer Nederland vraagt het ministerie van Economische Zaken om artikel 5.13 uit het wetspakket Stroom te schrappen. Hiermee steunen de netbeheerders VMNED.

In de bepalingen van artikel 5.13 van het "STROOM" voorstel voor de elektriciteitswet staat dat netbeheerders "op verzoek" meetinrichtingen voor grote aansluitingen kunnen plaatsen en beheren. Het artikel 5.13 geeft netbeheerders zo een wettelijke positie in het domein dat 'toebehoort' aan meetbedrijven. Netbeheerder Nederland consulteerde de achterban over de kwestie. Directeur André Jurjus van de netbeheerdersorganisatie heeft over dit onderwerp overleg gehad met de voorzitter van VMNED Herman Jonkman. Dit overleg mondde uit in overeenstemming.
Netbeheer Nederland gaf aan net als VMNED bij Economische Zaken aan te kaarten dat het artikel geschrapt kan worden.

VMNED vreest voor de marktwerking in de meetdienstensector bij het handhaven van artikel 5.13 omdat naast meetbedrijven dan ook Netbeheerders actief kunnen zijn in de grootverbruikmarkt voor meetdiensten. Hiermee wordt in deze markt dan de marktwerking verstoort.


Terug naar Nieuwsoverzicht