Vereniging Meetbedrijven Nederland

VMNED en NBNL besparen geld en tijd met nieuwe samenwerking

(28-11-2018)

VMNED en de Werkgroep Meterpool van Netbeheer Nederland hebben een nieuwe overeenkomst getekend voor samenwerking in de meterpools. Daardoor zijn er geen administratieve audits meer nodig, wat beide organisaties geld en tijd bespaart volgens pooloperator elektriciteit Frank Otto.

VMNED en Netbeheer Nederland (NBNL) hebben de afspraken gemaakt om de systemen voor kwaliteitscontrole, oftewel de meterpools, efficiënter uit te voeren. Er bestaat immers een kleine overlap (minder dan 1 procent) van direct aangesloten kWh-meters in het vrije domein en de gereguleerde rotorgasmeters.

Grootverbruik en kleinverbruik
NBNL en VMNED willen met het oog op efficiëntie, eenduidigheid in populatiebesluiten en metercodes wederzijds deelnemen aan elkaars meterpool. Voor de netbeheerders betreft het de Grootverbruik-gasmeterpool van VMNED en voor de meetverantwoordelijkheden gaat het om de Kleinverbruik-kWh-meterpool van NBNL. De meterpools van beide organisaties worden door de samenwerking efficiënter uitgevoerd.

Geld en tijd besparen
Met de nieuwe samenwerkingsovereenkomst is het niet meer nodig om administratieve audits over beide pools te houden. Dat bespaart geld en tijd, licht pooloperator elektriciteit Frank Otto van VMNED toe. “Dit omdat de basis van de beide reglementen overeenkomsten hebben die eenzelfde werkwijze voorschrijven.” De beide organisaties hebben de intentie om de overeenkomst voor langere termijn voort te zetten. De periode zal afgestemd zijn op de contractperiodes van de coördinatoren.

Contactpersonen over samenwerking
Om betrokken partijen op de hoogte te houden is er namens beide organisaties een contactpersoon beschikbaar die elkaar op de hoogte houden van de vorderingen in de loop van dit (controle)jaar. De contactpersonen zullen 1 keer per jaar face to face overleggen zodra de status van het betreffende controlejaar van beide pools definitief is, wat dit jaar medio juni zal zijn. Foto: Staand vlnr: Frank Otto (VMNED - Pooloperator Elektriciteit), Marcel Hazenberg (NBNL – Contactpersoon NBNL → VMNED en opsteller contract), Karen Makel (VMNED – Contactpersoon VMNED → NBNL), zittend vlnr: Yoerie Bosman (VMNED – Pooloperator Gas), Ronald Persoon (NBNL – Voorzitter werkgroep Meterpool)

VMNED en NBNL besparen geld en tijd met nieuwe samenwerking


Terug naar Nieuwsoverzicht