Vereniging Meetbedrijven Nederland

Minder ODA’s voor P4-applicaties in 2017

(15-08-2018)

Het aantal onafhankelijke dienstenaanbieders (ODA’s) van P4-applicaties is in 2017 teruggelopen. Dat is te lezen in de Marktbarometer slimme meters 2017. Het rapport laat ook zien dat het aantal energiemaatschappijen dat een P4-applicatie aanbiedt toeneemt.

Het aantal ODA’s van P4 applicaties is in 2017 teruggelopen. Mogelijk is het segment niet of minder aantrekkelijk meer voor de ODA’s, omdat de energiemaatschappijen de P4 applicatie gratis bij een contract aanbieden. Dat stelt de Marktbarometer slimme meters 2017, die de RIjksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in juni publiceerde. Het aantal energiemaatschappijen dat een P4 applicatie aanbiedt is in 2017 gestegen: hun aandeel bij de P4-aanbieders groeide van 33 procent in 2015 naar 56 procent in 2017, mede door de afname van het aantal ODA’s.

Meer energiemaatschappijen in P4 dan ODA’s
De verhouding energiemaatschappijen en onafhankelijke dienstenaanbieders die energiebeheersystemen aanbieden (P4-applicaties) is van 2015 naar 2017 omgekeerd, laat een grafiek in de marktbarometer zien.

Het totaal aantal P4-aanbieders is gedaald van 19 in 2016 naar 18 in 2018.

Bezit EVM toegenomen
De acceptatiegraad van de slimme meter blijft vooralsnog gelijk, laat de barometer zien: 88 procent in 2017 tegenover 89 procent in 2016 accepteert een slimme meter als deze aangeboden wordt. Het bezit van een energieverbruiksmanager (EVM) onder mensen met een slimme meter is toegenomen van 14 procent in 2016 naar 18 procent in 2017. Hoofdredenen om een EVM aan te schaffen zijn onder andere inzicht in eigen energieverbruik, kostenbesparing, bewuster met energie omgaan en bijdragen aan een beter klimaat.

Geanonimiseerde verkoopaantallen
De marktaanbodmonitor van de barometer kijkt alleen naar het aanbod van marktpartijen op de website energieverbruiksmanager. Een complete marktanalyse is echter niet te maken op basis van het verloop van aanbieders, stelt RVO in het rapport. Jaarlijkse verkoopaantallen van de aanbieders, oftewel energiemaatschappijen en ODA’s, zouden meer inzicht geven in de marktontwikkeling. Vertegenwoordigende organisaties zouden deze anoniem ter beschikking kunnen stellen, luidt een van de aanbevelingen van RVO. Minister Wiebes zegt in een Kamerbrief deze en andere aanbevelingen zoveel mogelijk op te volgen.

Foto: Onsenergie.net.

Minder ODA’s voor P4-applicaties in 2017


Terug naar Nieuwsoverzicht