Vereniging Meetbedrijven Nederland

Reglement Meterparkbeheer GV goedgekeurd

(11-05-2018)

Reglement Meterparkbeheer GV goedgekeurd

Het Agentschap Telecom heeft het nieuwste Reglement Meterparkbeheer GV van VMNED goedgekeurd. De toezichthouder op de Metrologiewet heeft dit 2 mei aan de vereniging van meetbedrijven laten weten.

VMNED is verheugd om de goedkeuring van het reglement te ontvangen. Na eerdere versies in 2011, 2013 en 2015 heeft de Vereniging Meetbedrijven Nederland in april 2018 het nieuwste Reglement aan het Agentschap Telecom ter beoordeling aangeboden. De toezichthouder op de Metrologiewet geeft per brief aan dat VMNED na de eerste beoordeling ‘daar waar nodig toelichting heeft gegeven of naar tevredenheid van het agentschap aanpassingen heeft gemaakt’. Daarom is versie 0.5 van februari 2018 (documentnummer VMNED 2018-01) van het Reglement Meterparkbeheer GV per 2 mei goedgekeurd.

Reglement voor metercontrole
De afspraken in het reglement zijn van toepassing op het meterpoolsysteem (gashoeveelheidsmeters en volumeherleidingsinstrumenten) voor grootverbruikaansluitingen gas. Het reglement licht de voorwaarden voor deelname aan het meterpoolsysteem toe en de rechten en plichten van deelnemers aan deze systemen. Het Agentschap Telecom oordeelt dat het reglement een systeem beschrijft ‘van systematische (steekproefsgewijze) periodieke controle van in gebruik zijnde meters als bedoeld in art. 1.2.1.1 van de Meetcode gas RNB’.

Reglement Meterparkbeheer GV goedgekeurd


Terug naar Nieuwsoverzicht