Vereniging Meetbedrijven Nederland

ACM wil referentieprijzen gastransport anders berekenen

(30-03-2018)

 De Autoriteit Consument en Markt wil de referentieprijzen voor entry- en exitpunten van gastransport anders berekenen. Hiervoor heeft de ACM een ontwerpbesluit opgesteld.

Gasunie Transport Services zal vanaf 2020 alle onderdelen van de entry- en exittarieven op dezelfde manier bepalen, meldde Energeia onlangs. ACM heeft een ontwerpbesluit gepubliceerd waarin het aangeeft NC-TAR (de Europese netcodetariefstructuren voor gas) te implementeren voor GTS. “De implementatie van deze netcode heeft consequenties voor de tariefstructuren en voor de transportvoorwaarden. Ook is er aanleiding om de Begrippencode gas (beperkt) aan te passen.”

Zienswijze op ontwerpbesluit
ACM stelt verder voor om de huidige maandfactoren in de referentieprijsmethodologie te vervangen door multiplicatoren en seizoensfactoren. Het is tot en met 28 mei mogelijk om schriftelijk een zienswijze op het ontwerpbesluit in te dienen. ACM organiseert ook een hoorzitting op 14 mei om een zienswijze mondeling te geven.

ACM wil referentieprijzen gastransport anders berekenen


Terug naar Nieuwsoverzicht