Vereniging Meetbedrijven Nederland

Waterstof grotere rol voor Gasunie

(26-01-2018)

Als drager van windenergie en brandstof voor de industrie zal er rond 2030 veel waterstof door Nederlandse leidingen gaan, denkt Gasunie. Het gasinfrastructuurbedrijf hecht meer belang aan waterstof dan voorheen.

Energiebronnen als geothermie en biomassa blijven onverminderd belangrijk in de energievoorziening van de toekomst, maar worden door Gasunie conservatiever ingeschat dan waterstof. Dat staat te lezen in het nieuwe Verkenning 2050-rapport van Gasunie, waarvan een eerdere editie in 2016 verscheen. Sinds dat eerste rapport is er veel veranderd volgens het bedrijf en hebben waterstof en windenergie aan belang gewonnen.

Duurzame gassen
Waterstof zal in 2030 en zeker in 2050 essentieel zijn om hernieuwbare energie mee te vervoeren en om de Nederlandse industrie van brandstof te voorzien, stelt Verkenning 2050. Als energiedrager kan waterstof grootschalig opgewekte energie met windmolens op zee en zonneweiden vervoeren. Opslag van energie in elektrische dragers zal immers ‘niet toereikend zijn’ volgens Gasunie: duurzame gassen vormen de enige flexibele energieopslag. Naast waterstof gaan die gassen ook uit biomassa komen, die nu nog relatief duur is, maar goedkoper gaat worden zodra het meer wordt vergast volgens Gasunie.

Wereldmarkt in waterstof
In 2030 kunnen waterstof en andere gassen naar verwachting zo’n 28 gigawatt (nu 4 GW) windenergie vervoeren en in 2050 breidt offshore wind uit naar 55 GW. Volgens Gasunie wordt van die 55 GW zo’n 15 GW bedoeld voor ‘dedicated waterstofproduktie’. Dit is aan te vullen met waterstof uit Noors aardgas waarvan de CO2 afgevangen en opgeslagen wordt. Gasunie verwacht dat in 2050 een ‘substantiële’ wereldmarkt in waterstof is ontstaan. AkzoNobel en Gasunie onderzoeken op het Chemie Park Delfzijl de bouw van een waterelektrolyseinstallatie van 20 megawatt (MW).

Aardgasleidingen
De Nederlandse industrie gebruikt naar verwachting zo’n 75 petajoule waterstof in 2050 en elektriciteitscentrales ongeveer 250 PJ, als additioneel vermogen wanneer zon- en windenergie minder beschikbaar is. Al die waterstof kan goed door bestaande (en nieuwe) aardgasleidingen stelt Gasunie, zoals eerder ook TU Delft-hoogleraar Ad van Wijk op VMNED.nl aangaf. Daar moeten meetinstrumenten wel klaar voor zijn, riep de waterstofexpert Nederlandse meetbedrijven op.

Lees op Ensoc.nl meer over de verwachtingen van Gasunie voor waterstof en de ontwikkeling van een waterstoffabriek in Delfzijl.


Terug naar Nieuwsoverzicht