Vereniging Meetbedrijven Nederland

Meetbedrijven en ODA's

Meetbedrijven zijn bedrijven die data genereren of verrijken. 

In de elektriciteits- en gasmarkt wordt de term meetverantwoordelijke genoemd. De meetverantwoordelijke zorgt voor een goed functionerend meetinstrument bij klanten, en voor periodieke datacollectie, -validatie en –distributie. 

In de warmtemarkt hebben “warmtebedrijven” een zelfde rol, hoewel de term meetverantwoordelijke (net als netbeheerder en leverancier) in de warmtemarkt niet afzonderlijk wordt onderscheiden. 

ODA’s (Overige Diensten Aanbieders) genereren niet zelf meetdata. Het zijn bedrijven die data verrijken. De term ODA wordt voornamelijk in verband gebracht met de consumenten markt. Data verrijking is voor veel ODA’s ook een belangrijke activiteit in de markt van zakelijke gebruikers.