Vereniging Meetbedrijven NederlandWim Mans ondertekent namens Innoforte de overeenkomst voor uitvoering van de rol van coördinator voor de meterpool voor warmtemeters

Innoforte is er trots op als nieuwe coördinator van de warmtemeterpools te gaan fungeren. Dat meldt oprichter van Innoforte Wim Mans, die ruim 25 jaar ervaring heeft met warmtenetten.

Adviesbureau Innoforte ondersteunt de ontwikkeling van succesvolle duurzame projecten, bedrijven, steden en regio’s vanuit de vakgebieden techniek, bedrijfskunde en bedrijfseconomie. Concreet houden wij ons bezig met de ontwikkeling van energievisies en businesscases, maar ook met de begroting van warmtenetten, het opstellen van EMG-verklaringen (voor het opwekrendement van warmtebronnen), het adviseren over tarieven, het bemiddelen bij conflicten, het verstrekken van second opinions en het initiëren en begeleiden van technische, organisatorische en bedrijfseconomische innovaties. Je kunt dus stellen dat wij breed georiënteerd zijn qua vakgebied maar toch een nauwe focus hebben: duurzame warmte en koude. Daar ligt onze focus en ons hart.

Taak
We zijn er dan ook bijzonder tevreden mee dat wij deze focus weten te bestendigen door vanaf 1 januari 2015 te mogen gaan optreden als coördinator van de warmtemeterpools voor VMNED. Onze opgedane kennis komt ons hierbij goed van pas, maar wij zullen uiteraard ook het nodige gaan leren. De overdracht van de coördinatiewerkzaamheden vanuit DNV GL (voorheen KEMA) aan Innoforte gaat gepaard met een aantal grote wijzigingen. Ik noem hierbij het afgelopen zomer gewijzigde reglement en de gewijzigde wetgeving per 1 januari 2015 waarbij ons poolsysteem voor het door de overheid (Verispect) zal worden getoetst. Ik voorzie de komende maanden een intensieve samenwerking de huidige deelnemers en mogelijk ook met nieuwe deelnemers.

Samenwerking
Met de meeste leden van VMNED heb ik al kennis gemaakt tijdens de algemene ledenvergadering. Hoewel ik voor het coördinatorschap het meeste in beeld zal zijn, is het goed om twee van mijn collega’s kort aan jullie voor te stellen:
- Pascal Teunissen is ICT’er en bouwt momenteel de database waarin de pools en de metingen zullen worden beheerd en van waaruit onze rapportages plaats zullen vinden.
- Han Verheul is werktuigbouwer en thermodynamicus. Hij zal mij organisatorisch ondersteunen en zich verder gaan verdiepen in de meettechniek en de ijkingen van warmtemeters.
Ik vertrouw op een prettige samenwerking met jullie en hoop dat wij samen met jullie kunnen bijdragen aan een ongestoorde, duurzame warmtelevering in Nederland.