Vereniging Meetbedrijven Nederland

Werkgroep Elektriciteit krijgt nieuwe voorzitter


Gertjan van Diggelen houdt eind dit jaar op als voorzitter van de VMNED-werkgroep Elektriciteit

De werkgroep Elektriciteit van VMNED wordt in 2018 door een nieuwe voorzitter geleid. Gertjan van Diggelen, procesarchitect bij Joulz, legt eind dit jaar deze functie neer.

De werkgroep Elektriciteit komt minimaal ieder kwartaal samen om onderwerpen en vragen over de elektriciteitsmeters bij grootverbruikers te bespreken. Vertegenwoordigers van de verschillende meetbedrijven nemen als leden deel aan de werkgroep en de bijeenkomsten worden geleid door de voorzitter. Agendapunten zijn onder andere de voortgang op kWh-meterpool, de kwaliteit van de uitgevoerde periodieke controles op indirecte meetinrichtingen en het uitwisselen van ervaringen in de praktijk.

Aanbesteding coördinatorschap en verbeterd reglement
Gertjan van Diggelen nam in 2015 het voorzittersstokje over van Fons Heijselaar, destijds werkzaam bij Alliander. Van Diggelen heeft zich onder andere bezig gehouden met de aanbesteding van het coördinatorschap. Turquoise Energy Management houdt zich sindsdien bezig met de coördinatie voor de controle van elektriciteitsmeters bij grootverbruikers. De vertrekkend voorzitter begeleidde ook de verbetering van het reglement grootverbruik.

Nieuwe voorzitter
De nieuwe voorzitter van de werkgroep Elektriciteit wordt op een later moment bekendgemaakt. Net als bij Van Diggelen en Heijselaar zal de voorzitter een afgevaardigde van de VMNED-leden zijn.