Vereniging Meetbedrijven Nederland

Ondanks sensorrevolutie te weinig geleerd van metingen

Bron: iotworldnews

Meters worden steeds goedkoper en toegankelijker, maar met de meetgegevens wordt nog te weinig gedaan. Dat stelt Richard Kooloos, Hoofd Duurzaam Bankieren van ABN Amro in gesprek met Ensoc Magazine.

Slim bouwen is niet simpel. Tot die conclusie komen verschillende experts van smart building en smart grids in een artikel van energiebesparingsvakblad Ensoc Magazine. Hoofd Duurzaam Bankieren van ABN Amro Richard Kooloos ervoer dit aan den lijve bij het ontwerp en de bouw van het duurzame circulaire paviljoen Circl in Amsterdam. Het gebouw bespaart op verwarming door grondwater te gebruiken en op elektriciteit door zonnepanelen en een gelijkspanningsnet.

Meetgegevens
Slim en energiezuinig bouwen vereist inzicht in energiestromen door metingen. En hoewel er een ‘sensorrevolutie’ plaatsvindt door goedkopere en meer toegankelijke sensoren, wordt er nog te weinig geleerd van meetgegevens door Kooloos. De bouwketen functioneert daar nog niet optimaal, stelt het hoofd Duurzaam Bankieren. “Opdrachtgevers  vragen aan een installateur ook niet om het beste product, maar om een bepaald product voor de laagste prijs.” Het vraagstuk van slimme gebouwen draait dan ook om opdrachtgeverschap volgens Kooloos. “Het gaat beter als je in partnerships werkt, waarbij je niet alleen de handjes van de uitvoerder aan tafel krijgt, maar ook de hersens. Help mij als opdrachtgever energie te besparen, dan krijg je daar als uitvoerder een deel van terug.”

Energiebeheer te complex
Meer integraliteit in smart building is nodig vindt ook Wouter Kok, directeur van bGrid dat oplossingen voor slimme gebouwen ontwikkelt. “Wat ik in de praktijk veel tegenkom, is dat er in potentie technisch enorm veel mogelijk is om energie te besparen. Maar die techniek kan zo complex zijn, dat er te weinig kennis in het gebouw is om het goed te beheren. Er worden fouten gemaakt in de installaties en die fouten worden niet hersteld.”

Gebouw als smartphone
Een oplossing voor te complexe en onbenutte slimme systemen is om een gebouw te benaderen als een telefoon, stelt de bGrid-directeur. “Daarom is onze slogan ook: buildings as a smart phone. Wil je de potentie van energiebesparing uit je slimme gebouw halen, dan moet die uit complexe technische oplossingen komen. In Silicon Valley hebben ze de complexiteit van een smartphone dermate versimpelt voor gebruikers dat bij wijze van spreken drie man een wereldwijd succesvolle app kunnen bouwen. Daar moeten we in de bouw ook naartoe. Zo kunnen we het leven van die facilitaire manager van een slim gebouw makkelijker maken.”

Samen met de groei van smart buildings en smart grids moeten meer bedrijven hun gebouwen ‘slim’ maken met verplichte metingen. Lees op Ensoc.nl meer over de energetische hobbels van smart buildings en bedrijven die hun energiegebruik moeten meten.