Vereniging Meetbedrijven Nederland

Impact hernieuwsbare stroom op net onderzocht

Bron: finlandtoday

Hernieuwbare energie heeft in 2050 een aandeel van 80 procent in de Nederlandse elektriciteit en de elektrificatie neemt naar verwachting toe volgens onderzoek van ECN, Netbeheer en Alliander. De netbeheerder heeft doorgerekend wat dit betekent voor haar netbelasting.

In een vooralsnog uniek onderzoek zijn data en rekenmodellen van ECN en Alliander samen gebruikt om zowel op internationaal en landelijk (ECN) als regionaal (Alliander) niveau te onderzoeken wat de nieuwe ‘groene’ energiemix betekent voor het Nederlandse net en de vraag naar flexibiliteit. Resultaten uit dit zogeheten FLEXNED-project wijzen uit dat in 2050 wind- en zonne-energie 80 procent uitmaakt van de Nederlandse elektriciteit.

Verdubbeling elektrificatie
Gepaard met de groei van hernieuwbare stroom zal de elektriciteitsvraag toenemen door bijvoorbeeld meer warmtepompen en elektrische auto’s. ECN voorspelt twee scenario’s met een bescheiden en sterke toename, waarbij het tweede scenario een verdubbeling van de stroomvraag verwacht tot 2030 en een verdrievoudiging tussen 2030 en 2050. Er zou dan ruim zes keer zoveel flexibiliteit nodig zijn (2,2 TWh in 2015 en 15,2 TWh in 2050).

Beperkte overbelasting tot 2030
Alliander stelde met de voorspellingen van ECN de volgende logische vraag: wat betekent dit voor het Nederlandse elektriciteitsnet? De netbeheerder nam haar 3 miljoen aansluitingen, 80.000 kilometer kabel, 37.000 transformatoren en 230 substations in het Liander-net hiervoor onder de loep. ‘In tegenstelling tot andere onderzoeken’ verwacht Alliander een beperkte overbelasting: tussen de 2 en 3 procent van de kabels en ongeveer 8 procent van de transformatoren. Door reeds gepland onderhoud zou het Liander-net de extra belasting de komende 15 jaar kunnen dragen.

Kosten vallen mee
Na 2030 zal de overbelasting aanzienlijk toenemen, zegt ECN-onderzoeker Jos Sijm over de studie. “De financiële omvang en het voordeel van flexibiliteitsopties om netverzwaringen te reduceren is over het algemeen echter beperkter dan we tot voor kort dachten.” In specifieke, tijdelijke situaties kan het gebruik van flexibiliteit echter van groot belang zijn om overbelasting en kosten van netverzwaring te verlagen.”

Flexibiliteit kan netverzwaring tegengaan
De nodige netverzwaring tussen 2030 en 2050 zou 1 tot 1,5 miljard euro extra kosten. Flexibiliteit zou zo’n 700 miljoen euro op deze kosten kunnen besparen, maar  vergt op haar beurt ook investeringen. Met name het afschakelen (curtailment) van hernieuwbare energie en vraagsturing (verschuiven van de elektriciteitsvraag) zijn hiervoor interessant. Vraagsturing en stroomimport zijn volgens het FLEXNET-onderzoek de meest optimale oplossingen voor de groeiende vraag naar flexibiliteit.

Lees meer over de zes keer zo grote behoefte aan flexibiliteit en de impact van hernieuwbare energie op het net op Ensoc.nl.