Vereniging Meetbedrijven Nederland


Joris Knigge

Met de slimme meter zullen de klant en zijn energiedata een revolutie teweeg brengen in de energiesector. Dat voorspelt Joris Knigge, dagvoorzitter op het VMNED college op 26 november.

De energiewereld verandert snel. Het traditionele energieaanbod op basis van fossiele brandstoffen en nucleair wordt verruild voor energie uit duurzame bronnen. Consumenten en bedrijven willen zelf duurzaam energie opwekken en nieuwe technologie maakt dit eenvoudig mogelijk. Plaats bijvoorbeeld betaalbare zonnepanelen op het dak van je bedrijf. Koop een windmolen met de buren. Of verwarm je huis met een warmtepomp. Iedereen kan energieproducent worden. Meer duurzame en gedistribueerde energieopwekking betekent ook een grotere uitdaging om in deze veranderende omgeving vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Aanbod van energie zal moeilijker te voorspellen zijn en de vraag naar energie, denk dan bijvoorbeeld aan elektrische auto’s, zal grotere fluctuaties vertonen. In de toekomst is dus flexibiliteit belangrijker troef en  zal dus meer en meer waarde gaan vertegenwoordigen. Om deze flexibiliteit in te passen en te kunnen benutten, zullen alle organisaties actief in de energieketen -, nieuw en oud -  meer inzicht nodig hebben en met elkaar delen: waar en wanneer energie geproduceerd, getransporteerd en afgeleverd?

Slimme meter
In Nederland begint volgend jaar de grootschalige aanbieding van de slimme meter. Tot aan 2020 vervangen deze meters de reguliere meter bij huishoudens. Dit brengt een grote groei van enorme hoeveelheden energiedata van klanten met zich mee. En de klant  wil bovendien meer en meer willen doen met zijn eigen data. Data die de klant gaat vertellen waar, wanneer en hoeveel zijn elektrische auto laadt of zijn eigen installatie voldoende energie produceert of dat er extra ingekocht moet worden.  Data die de klant in staat stelt om zijn eigen licht en comfortbundel samen te stellen,  die het beste aansluit bij zijn profiel. Kortom: data die de klant in staat stelt om uniek te zijn. De klant en zijn energiedata zullen een revolutie teweeg brengen in de energiesector.  De energiesector zal zich  innovatiever, flexibeler en sneller opstellen om zo in te kunnen spelen op de veranderende wensen van haar klanten. 

Fundament
De data vormen het fundament waarop slimme en nieuwe diensten en producten worden ontwikkeld.  Cruciale en belangrijke vraagstukken spelen daardoor ook een rol bij het meten, het vergaren en het uitwisselen van deze gegevens. Hoe betrouwbaar is de data? Welke mogelijke acties zijn er nodig om de betrouwbaarheid te waarborgen en te verbeteren? Op welke wijze wordt er met privacy en security omgegaan? Hoe worden de gegevens uitgewisseld en wat is de impact op de bedrijven en organisaties in de energie keten? Op welke wijze gaan energiediensten, als demand response en demand side management, binnen de structuren van de informatie uitwisseling worden ingepast? Hoe zorgen we ervoor dat dit wel flexibel blijft? Wat betekent dit voor andere toetreders in de markt? Deze en andere vragen zullen tijdens het congres “betrouwbaarheid van meetdata” de revue passeren.
…. Deze en andere vragen zullen tijdens het congres ‘De financiële waarde van meetdata’ op 26 november de revue passeren.'

Joris Knigge is senior business consultant bij zakelijk dienstverlener & IT-bedrijf CGI. Hij is dagvoorzitter op het VMNED-congres ‘De financiële waarde van meetdata’. Dit congres vindt plaats op woensdag 26 november in hotel Hilversum De Witte bergen. Programma van het congres en mogelijkheid tot inschrijving staan op http://www.fbbv.nl/seminars.php?id=348