Vereniging Meetbedrijven Nederland
Consumenten die zijn aangesloten op een warmtenet moeten vanaf 1 januari worden voorzien van individuele warmtemeters. Dit moet ze aanzetten tot energiebesparing.


Dat meldde advocaat Pierrette Gaasbeek van Bird&Bird aan het begin van het congres Meten van Warmte in Houten. Het congres is een initiatief van stichting Warmtenetwerk en de Vereniging meetbedrijven (VMNED). Gaasbeek houdt zich onder meer bezig met de Warmtewet, die begin dit jaar in werking trad en consumenten moet beschermen tegen te hoge tarieven en de levering van warmte moet garanderen. Maar in het eerste half jaar van 2014 zijn diverse ‘knelpunten’ geconstateerd, zegt Gaasbeek. ‘Dat hebben wij ook gemerkt, onder meer bij de verplichting een storingsregistratie bij te houden. Cruciale vraag is: wanneer is er sprake van een storing? Vanaf dat moment gaat de klok lopen voor de compensatievergoeding’.

Energiebesparing
Gaasbeek: ‘In de Warmtewet is ook de Europese richtlijn voor Energie Efficiency (EED) opgenomen. Doel van deze richtlijn is het behalen van het Europese streefdoel van 20% besparing op het energieverbruik in 2020. Een van de pijlers waarop de richtlijn zich richt is de gebruiker. Hoeveel mensen hier weten het aantal kilowatts dat ze jaarlijks afnemen bij hun energieleverancier? Ik kan u in elk geval verzekeren: de gemiddelde consument heeft geen flauw idee. Over het algemeen weten ze het maandbedrag, maar weten ze niet hoeveel energie ze daarvoor krijgen. De Europese richtlijn is gebaseerd op het principe ‘meten is weten’. Al in de 19e eeuw was dit het motto van de Leidse natuurkundige Heike Kamerlingh Onnes. Dit principe geldt nog steeds.’

Bewustwording
‘Wanneer individueel verbruik wordt gemeten én de gebruiker deze informatie regelmatig krijgt, wordt hij zich bewust van de hoeveelheid warmte die hij gebruikt. Bewustwording is de eerste noodzakelijke stap voor besparingen. Op internet wordt naar studies verwezen die aantonen dat individuele warmteverbruiksmeting tot een energiebesparing van gemiddeld 20% kan leiden. De beschikbaarheid van meer actuele informatie biedt daarnaast mogelijkheden voor nieuwe dienstverlening en producten, zoals we zien bij elektriciteit en gas. Dit alles staat of valt met het vertrouwen dat gebruikers hebben en kunnen hebben in de juistheid van de meetresultaten van de meters,’ aldus Gaasbeek.

Betrouwbaarheid
Gaasbeek benadrukt het belang van de betrouwbaarheid van de metingen die de warmtemeters moeten verrichten. Regelgeving voor warmtemeters is op komst, zegt Gaasbeek. ‘Vanaf 1 januari 2015 is de verbruiksafhankelijke afrekening van warmte en warmwater voor woningen verplicht. Zodra de implementatie van de EED in werking treedt, komt daarbij de verplichting om afnemers meer en gedetailleerder gebruiksinformatie te verstrekken. Vanaf 1 januari zal er ook voor de warmtemeters regelgeving gelden. Warmte heeft de toekomst en daarvoor zullen veel betrouwbare meters nodig zijn. Er is nog werk genoeg dus voor iedereen,’ zo besluit Gaasbeek haar betoog.

[Foto: gevel van de biowarmtecentrale De Purmer (Stadsverwarming Purmerend)]

Bron:
http://www.ensoc.nl/nieuws/warmtemeters-moeten-aanzetten-tot-energiebesparing