Vereniging Meetbedrijven Nederland

Reglement meterparkbeheer is definitief


Bron foto: The Register.com

Meetbedrijven kunnen op de site van VMNED terecht voor het definitieve reglement meterparkbeheer van gasvolumemeters voor grootverbruikaansluitingen.

Na eerdere versies in 2011, 2013 en 2015 is het Reglement Meterparkbeheer GV nu af. De afspraken in het document zijn van toepassing op het meterpoolsysteem voor grootverbruikaansluitingen gas. Het reglement licht de voorwaarden voor deelname aan het meterpoolsysteem toe en de rechten en plichten van deelnemers aan deze systemen.

Goedkeuring toezichthouder
Het reglement schrijft deelnemers aan het meterpoolsysteem voor hoe ze systematische periodieke controle van energiehoeveelheidmeters en volumeherleidingsinstrumenten dienen uit te voeren. Die systematische controle is conform artikel 1.2.1.1. van de Meetcode GAS – RNB en is goedgekeurd door de toezichthouder op de Metrologiewet. Heeft u gasvolumemeters voor grootverbruikaansluitingen? Lees dan hier het definitieve reglement op de site van VMNED.