Vereniging Meetbedrijven Nederland

Diefstal energiedata 2 miljoen klanten ernstig


Klantgegevens komen van pas om energiecontracten aan te bieden (foto AvroTros Radar)

‘Ernstig’, zo vindt minister Kamp van Economische Zaken de diefstal van energiegegevens van twee miljoen huishoudens. Inmiddels zijn maatregelen getroffen om dit in het vervolg te voorkomen.

Een energieleverancier heeft in augustus opvallende hoeveelheden klantgegevens opgevraagd. De leverancier vroeg van ruim 800.000 aansluitingen gegevens op uit het Contract Einde Register (CER). Dit register bevat gegevens bevat alle contracten van kleinverbruikers voor elektriciteit en gas. Daarnaast vroeg de leverancier van ruim 1,2 miljoen aansluitingen gegevens op uit het Centraal Aansluitingenregister (C-AR), dat gegevens bevat die samenhangen met de aansluiting. Inmiddels kan de leverancier niet meer onrechtmatig gegevens opvragen uit de registers. Volgens de leverancier is de diefstal het werk van één medewerker die inmiddels niet meer voor het bedrijf werkzaam is.

‘Onacceptabel’
Het is voor het eerst dat gegevens over energiecontracten van klanten op deze schaal zijn gestolen, meldt Netbeheer Nederland. ‘Ik vind het ernstig dat er een incident van een dergelijke aard en omvang is geweest,’ meldt minister Kamp in een brief aan de Tweede Kamer. De diefstal is ook direct gemeld bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). “Het is onacceptabel dat deze persoonsgegevens op deze manier zijn opgevraagd”, benadrukt directeur André Jurjus van Netbeheer Nederland. “De klant bepaalt wie er gebruik maakt van zijn data én wanneer. De klant moet er vanuit kunnen gaan dat zijn gegevens veilig zijn”, zo vult directeur Janine Verweij van Energie-Nederland aan.

Aan het licht
De diefstal kwam begin september aan het licht bij de monitoring van de centrale registers door de netbeheerders. Netbeheer Nederland: ‘Langs juridische weg is vernietiging van de data geëist. Momenteel wordt de zaak tot op de bodem uitgezocht om in het vervolg de risico's van verkeerd gebruik van deze data tot het minimum te beperken en stappen te nemen om toekomstig misbruik van het systeem uit te sluiten. Hoe dit er precies uit komt te zien, is onderwerp van gesprek dat komende weken plaatsvindt met toezichthouder AP, ACM, brancheorganisaties Netbeheer Nederland en Energie-Nederland en andere betrokken partijen.’ Ook de vereniging van meetbedrijven VMNED is hierbij betrokken, zo meldt voorzitter Herman Jonkman.

Bron: Ensoc, 12-okt-16 https://www.ensoc.nl/nieuws/diefstal-data-2-miljoen-klanten-ernstig