Vereniging Meetbedrijven Nederland

Groen licht voor gedragscode ODA's

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de gedragscode voor Overige Diensten Aanbieders (ODA’s) goedgekeurd. ODA’s die de gedragscode ondertekenen, onderschrijven hiermee privacyrichtlijnen voor het ophalen van meetgegevens uit slimme meters.

De gedragscode is in samenwerking met de Vereniging Meetbedrijven Nederland (VMNED) en de Vereniging Dienstenaanbieders Energiedata Kleinverbruik (VEDEK) opgesteld. De gedragscode stelt regels aan het verwerken van meetgegevens van kleinverbruikers uit slimme meters. Omdat deze gegevens persoonlijk van aard zijn is de gedragscode ter accordering aangeboden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de toezichthouder als het gaat om privacy.

Toestemming
De gedragscode schrijft onder meer voor dat ODA's ondubbelzinnige toestemming aan de betrokkenen vragen voordat hun gegevens worden opgehaald en verwerkt. Ook hebben particulieren de mogelijkheid om hun toestemming weer in te trekken. Verder mogen de persoonsgegevens alleen door medewerkers van de ODA's worden verwerkt die gezien hun taak daartoe toegang dienen te krijgen.

Representatief
Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens zijn VMNED en VEDEK voldoende representatief voor de sector van Nederlandse ODA’s die diensten aanbieden en daartoe standen of gegevens over energiegebruik uitlezen. Dit was een belangrijke voorwaarde om de gedragscode goed te keuren. De toezichthouder juicht het toe dat meer ODA’s zich in de toekomst bij de gedragscode zullen aansluiten, waardoor de representativiteit wordt vergroot.

Persbericht
Lees het volledige persbericht op http://www.vmned.nl/gedragscode-voor-odas/