Vereniging Meetbedrijven Nederland


Het is nodig om grotere warmtemeters te ijken teneinde te voldoen aan scherpere wettelijke eisen. Dat blijkt uit reacties vanuit VMNED op een internetconsultatie van Economische Zaken.

De consultatie gaat over een voorgestelde wijziging van de Regeling gebruik en installatie van EU-meetinstrumenten in verband met warmtemeters. Doel is te regelen dat in de toekomst alleen warmtemeters worden gebruikt voor de meting van geleverde warmte aan kleinverbruikers die voldoen aan de eisen uit de richtlijn meetinstrumenten. Bedrijven die warmte leveren zullen warmtemeters moeten gebruiken die voldoen aan vastgestelde eisen. Voor energiebedrijven die deelnemen aan de ‘warmtemeterpool’ behoort het al tot een verantwoorde bedrijfspraktijk om ervoor zorg te dragen dat hun gebruikte warmtemeters voldoende nauwkeurig zijn.

Extra kosten
Het ministerie van Economische Zaken heeft een internetconsultatie gehouden om marktpartijen te laten reageren op de nieuwe voorgestelde regeling. Ook VMNED heeft zich inmiddels gebogen over de regeling. Een van de kritiekpunten betreft de extra kosten die meetbedrijven moeten maken om de warmtemeters te ijken bij klanten die meer dan 100 kW aan warmte gebruiken. Tot nu toe gebeurt dat nog niet bij deze grotere warmtemeters. EZ gaat ervan uit dat meetbedrijven nu ook kosten maken om de kwaliteit van warmtemeters te waarborgen en verwacht dat de meetbedrijven hiermee doorgaan, ook bij de grotere warmtemeters.

Reactie VMNED
VMNED is van plan om EZ te vragen om een kostenonderzoek en een overgangsregeling om een systeem op te zetten voor het ijken van deze grotere warmtemeters.

Hans van Witteloostuijn, voorzitter werkgroep warmte bij VMNED