Vereniging Meetbedrijven Nederland

VMNED ageert tegen handhaving seriŽle aansluiting

Foto: Nuon

De Autoriteit Consument en Markt heeft besloten haar uitgangspunt over seriële aansluitingen te handhaven, ondanks protest van Netbeheer Nederland en VMNED.

Inzet van de kwestie zijn wijzigingen in de Elektriciteitswet die meerdere leveranciers op één aansluiting faciliteren. Het zogeheten ontwerpbesluit ‘Meerdere leveranciers op een aansluiting’ moet het bijvoorbeeld mogelijk maken voor een consument om een andere leverancier te kiezen voor de laadpaal van zijn elektrische auto. Bedrijven zouden ermee kunnen besluiten om zelfopgewekte stroom te leveren aan een andere partij dan waar ze stroom van afnemen.

Nauwkeurigheidseisen
VMNED en Netbeheer Nederland haakten op het ontwerpbesluit in met eigen zienswijzen. VMNED pleitte ervoor om in het ontwerpbesluit een variant op te nemen waarbij meerdere leveranciers elektriciteit kunnen leveren ‘voor de gehele installatie achter de aansluiting’, meldde ACM. De zienswijze van VMNED ging onder andere over de nauwkeurigheidseisen voor de meetinrichtingen van secundaire allocatiepunten bij serieel geplaatste meetinrichtingen van grootverbruikersaansluitingen.

Groot- en kleinverbruiksaansluiting
In een officiële bekendmaking over het besluit van de ACM is te lezen dat VMNED en Netbeheer Nederland hetzelfde pleidooi over ‘de vereiste nauwkeurigheid van de meetinrichting die is gerelateerd aan een secundair allocatiepunt’ indienden. In de Meetcode elektriciteit is vastgelegd dat de capaciteit, het ontwerp en de aanleg van meetinrichtingen met inbegrip van het primaire deel, in overeenstemming moet zijn met de transportcapaciteit die gecontracteerd is op de desbetreffende aansluiting, dan wel met de doorlaatwaarden van die aansluiting. Netbeheer Nederland en VMNED stellen hierbij dat het zinsdeel ‘op de aansluiting gecontracteerde transportcapaciteit’ hoort bij een grootverbruikaansluiting en het zinsdeel ‘doorlaatwaarde van de aansluiting’ bij een kleinverbruikaansluiting.

Kosten voor afnemers
De ACM bleek het echter oneens met deze zienswijze en spreekt van een ‘beperkte uitleg’ van de Meetcode elektriciteit. Andere artikelen van die code zouden immers uitwijzen dat de doorlaatwaarde ook voor grootverbruikaansluitingen een maatstaf kan zijn voor het ontwerp van meetinrichtingen. Een wijziging hiervan zoals VMNED en Netbeheer Nederland voorstellen, kan volgens de ACM ‘tot kosten leiden voor afnemers in bestaande situaties’ die de autoriteit ‘onnodig’ noemt.

Zienswijzen onderschreven
De zienswijzen van VMNED en Netbeheer Nederland worden door de ACM echter ook op verschillende punten onderschreven. Onduidelijke formuleringen in het ontwerpbesluit worden daarom aangepast zoals de brancheorganisaties voorstelden. In de bekendmaking staat verder te lezen: “De ACM is het eens met Netbeheer Nederland en VMNED dat voor het ontwerp en de aanleg van de meetinrichting op de aansluiting – dus op het primaire allocatiepunt – de op de aansluiting gecontracteerde transportcapaciteit bepalend is voor de nauwkeurigheid van de meetinrichting.” De ACM blijft echter wel van mening dat de doorlaatwaarde van een secundair allocatiepunt ‘maatgevend is’ bij het ontwerp en de aanleg van meetinrichtingen in seriële plaatsing op die secundaire punten.