Vereniging Meetbedrijven Nederland

Meetcode warmte op stapel

Foto: Nuon

Stichting Warmtenetwerk krijgt een werkgroep voor de nieuwe Meetcode warmte. De groep gaat helpen om een warmtemeetcode vorm te geven en verder uit te werken. De eerste bijeenkomst staat op 29 september gepland.

De Meetcode elektriciteit is bekend, de Meetcode gas ook. Maar een Meetcode warmte ontbreekt nog. Stichting Warmtenet bericht nu over de opzet van zo’n meetcode, op verzoek van warmtebedrijven, meterleveranciers en meetbedrijven. De nieuwe code is bedoeld om de eisen te verhelderen voor warmtemeetinrichtingen, meterbeheerders, meetprocessen en meer.

Lagere regelgeving
Om de meetcode te laten passen bij de warmtepraktijk, zijn aan leden van de NEN-commissie Warmte Meten en Verdelen vragen gesteld aan welke eisen een warmtemeetinrichting moet voldoen. De verzamelde vragen zijn verder uitgewerkt in een subcommissie, die concludeerde dat alle vragen gingen over de lagere regelgeving waar de Warmtewet naar verwijst. Die lagere regelgeving is er nog niet, dus is een Meetcode warmte nodig om alle onduidelijkheid rond de eisen aangaande warmtemeters en –meetinrichtingen weg te nemen volgens de stichting.

Bijeenkomst over meetcode
Om het proces rond de meetcode handen en voeten te geven, wordt een werkgroep Meetcode Warmte opgericht. Alex Huibrechtse van Eneco, Philip van der Zwan van Nuon Warmte en Cor Alberts van Sentiunt Meterbeheer hebben hierover met de stichting gepraat. Tijdens de eerste bijeenkomst op 29 september krijgen leden van Stichting Warmtenetwerk meer informatie over het verdere vervolg, het plan van aanpak en worden ze uitgenodigd om deel te nemen aan de werkgroep. Leden zijn welkom op het secretariaat Warmtenetwerk bij F&B kennispartner in energie en milieu, te vinden aan de Johannes Geradtsweg 17b in Hilversum.