Vereniging Meetbedrijven Nederland

'Wisseling van de wacht bij TWG'

Bouke de Jong geeft zijn functie als voorzitter van de Technische Werkgroep Gas over aan Martin Hagen.

De Technische Werkgroep Gas is één van de belangrijkste werkgroepen van VMNED. De bijna 50.000 gasmeters op de rit te houden is een grote uitdaging. Bouke de Jong van Stedin Meetbedrijf was voorzitter van de TWG van 2013 tot 2016. Hij nam destijds het stokje over van Cor Alberts. Door een reorganisatie heeft Bouke een nieuwe functie gekregen bij Stedin Meetbedrijf, waardoor hij niet meer direct betrokken is bij de grote gasmeters.

Bereikte doelen
Bouke gaat zich nu bezig houden met teammanagement, ketenopbouw en workflow. Belangrijkste doelen die hij heeft bereikt zijn de aanbesteding nieuwe coördinator (van Kiwa naar Primum), het inwerken van de nieuwe coördinator en de implementatie van het nieuwe reglement GV. Bouke vindt het jammer dat hij de discussie over de grondtemperatuur niet tot een goed einde heeft kunnen brengen.


Bouke de Jong

Komende doelen
Martin Hagen ziet als grootste uitdaging het begeleiden van de werkgroep zonder te veel inhoudelijk expert te worden. Hij wil de leden van de werkgroep vooral zelf de issues te laten inbrengen en bepalen. Zijn drie voornaamste doelen zijn het verbeteren van de samenwerking en eigen initiatief in de werkgroep, een oplossing realiseren voor de grondtemperatuurmethode, het reglement in orde te brengen en overleg met de coördinator structureren. ‘De grootste uitdaging voor VMNED is het groeien in komende tijd, zichzelf vooral nog duidelijker en zichtbaarder maken in de markt. En de belangen van onze leden te verdedigen,’ aldus Martin Hagen.


Martin Hagen