Vereniging Meetbedrijven Nederland

'Wetsvoorstel in strijd met vrije metermarkt'

 

Het voorstel om de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet te wijzigen teneinde de energietransitie te bevorderen doet afbreuk aan het functioneren van de commerciële metermarkt, vindt VMNED.

De meetverantwoordelijken van VMNED hebben via een internetconsultatie hun visie gegeven op het concept wetsvoorstel voortgang energietransitie. Dit wetsvoorstel heeft als doel om de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet verder toekomstbestendig te maken en de uitgangspositie voor de energietransitie te verbeteren door belemmeringen weg te nemen.

Artikel 16
In de huidige Elektriciteitswet staat in artikel 16 dat netbeheerders aan afnemers desgevraagd een meetinrichting ter beschikking zullen stellen. VMNED vindt dat dit afbreuk doet aan het functioneren van de commerciële metermarkt en vindt dat - net zoals opgenomen in de nota van wijziging - dat het de netbeheerder en/of andere partijen dan de erkende meetverantwoordelijken verboden moet worden een meetinrichting met een grootverbruik aansluiting ter beschikking te stellen.

Artikel 13
Ook tegen het artikel 13 in de huidige AMWB heeft VMNED bezwaar. Dit luidt: Op verzoek van de eindafnemer van elektriciteit of van gas verstrekt een netbeheerder de verbruiksgegevens aan een door een eindafnemer aangewezen aanbieder van energiediensten. VMNED vindt expliciet dat dit ook afbreuk doet aan het functioneren van de commerciële metermarkt. “De huidige marktwerking voorziet op dit moment reeds volledig in de intentie van dit artikel. Elke aangeslotenen of energiediensten aanbieder (met klantmandaat) kan van zijn erkende meetverantwoordelijke de verbruiksgegevens ontvangen op basis van dienstverlening”, zo schrijft VMNED in het commentaar.

Verbod voor netbeheerder
VMNED vindt dat het de netbeheerder en/of andere partijen dan de erkende meetverantwoordelijken verboden moet worden om verbruiksgegevens van grootverbruikers ter beschikking te stellen. Binnen STROOM was dit reeds geregeld voor de meters die in het verleden door de netbeheerder als desgevraagd meters ter beschikking werden gesteld.

STROOM
Sinds 2011 werkt het ministerie van Economische Zaken aan het wetgevingsagenda-traject STROOM, dat probeert de Elektriciteitswet en Gaswet in een uniforme wet te gieten. Deze wetgevingsagenda geeft uitvoering aan het Energierapport 2011 en het regeerakkoord van het kabinet Rutte II. Het neemt ook de uitkomsten van het overleg over het energieakkoord onder leiding van de SER mee.

Reactie VMNED
De volledige reactie van VMNED op het wetsvoorstel voortgang energietransitie staat hier