Vereniging Meetbedrijven Nederland

'Pool zoekt warmtemeters'

 

Warmtemeters moeten vanaf 1 januari 2015 volgens de wet periodiek worden geijkt. Dat gebeurt via steekproeven die worden gecoördineerd vanuit VMNED.

Binnen VMNED voegen de leden hun verzamelingen warmtemeters samen tot populaties. De warmtemeters in deze populaties worden volgens een reglement periodiek en steekproefsgewijs gecontroleerd. Zijn er te veel afwijkingen? Dan worden alle meters van dit type en bouwjaar vervangen. Het controleren gebeurt veelal via een mobiele installatie, zodat de warmtelevering bij de klant maar kort (circa 1 uur) hoeft te worden onderbroken. Hoewel nu dus verplicht, functioneert dit systeem al jaren op vrijwillige basis.

Handhaving
Door een wetswijziging is de toezicht op de controle van warmtemeters per 1 januari 2016 overgegaan van Verispect naar Agentschap Telecom, dat valt onder het ministerie van Economische Zaken. Hiermee is een nieuwe toezichthouder toegetreden tot het warmtedomein: Agentschap Telecom, Metrologie & Waarborg. Door de verwachte groei van het aantal warmtemeters op de markt is de Metrologiewet hierop aangepast. Agentschap Telecom ziet toe op de uitvoering van het systeem en geeft goedkeuring aan het rapport: het  Populatiebesluit.

Eigenaar of meterbeheerder verantwoordelijk
Een populatie meters wordt afgekeurd als uit de steekproef blijkt dat te veel meters meer afwijken dan wettelijk is toegestaan. Alle meters uit de afgekeurde populatie moeten dan binnen anderhalf jaar zijn vervangen door goed werkende meters. De eigenaar of meterbeheerder is hiervoor verantwoordelijk. Als de meters niet tijdig vervangen zijn, kan een forse sanctie van het Agentschap Telecom volgen.

Afgekeurde meters
Overzichten van afgekeurde meters die nog in het net geplaatst zijn kunt u bekijken op de website van VMNED. Hoewel ACM op haar website meldt dat een overzicht van afgekeurde meters niet beschikbaar is, biedt VMNED  wel degelijk deze transparantie aan: kijk hier 

Meedoen?
U kunt er nu al voor kiezen om uw warmtemeters onder te brengen in de warmtemeterpool. Een lidmaatschap van VMNED is alleszins betaalbaar, uw meters bevinden zich in een goedgekeurd kwaliteitssysteem en u bent ontzorgd. Offerte aanvragen? Klik hier

In de afgelopen weken publiceerde VMNED elke dinsdag een wetenswaardigheid over de kwaliteit van warmtemeters. Alle wetenswaardigheden vindt u hier