Vereniging Meetbedrijven Nederland

Maar liefst vijf bedrijven zijn in de afgelopen maanden aspirant-lid van VMNED geworden. Smart Data Solutions, Enepa, Enelogic en Oblivion sloten zich voor de komende twee jaar aan.

De bedrijven zijn geregistreerd ODA (Onafhankelijk Diensten Aanbieder). Het verkrijgen van een ODA-certificaat is niet eenvoudig. Een ODA moet aan specifieke eisen voldoen. Zo moet het systeem beveiligd zijn en regelmatig dient er een audit plaats te vinden die aan de nodige juridische vereisten dient te voldoen. Een gecertificeerd bedrijf met ODA-rechten mag in opdracht van de gebruiker de verbruiksdata van de meters via de netbeheerder uitlezen. VMNED heeft dit jaar het aspirant-lidmaatschap opengesteld voor geïnteresseerden die het ODA-certificaat hebben en werken via poort 1 of poort 4.

Eén stem
Directeur Eric Carbijn van Oblivion: “Onze belangrijkste inzet om aspirant-lid van VMNED te worden is om met één stem naar buiten te treden”. Oblivion is de moedermaatschappij van EnergyAlert. “Wij werken al jaren voor alle netbedrijven en meetbedrijven, dus de contacten zijn in die zin niet nieuw voor ons”, aldus Carbijn. VMNED hoopt volgend jaar meer aspirant-leden te kunnen verwelkomen en zal hiervoor actief de markt benaderen. Dit maakt onderdeel uit van de spilfunctie de VMNED wil vervullen waar het gaat om kwaliteit, zichtbaarheid en kennisdeling.


Eric Carbijn

Aanmelden
Wilt u zich ook aanmelden als lid van VMNED? Dat kan hier