Vereniging Meetbedrijven Nederland

Meetsoftware toont teveel gebruik kantoren

Kantoren groter dan 100 vierkante meter moeten per 2023 een energielabel C hebben. Maar 70 procent gebruikt meer energie dan het label voorschrijft, laat nieuwe meetsoftware zien.

Nederland telde eind 2015 bijna 50 miljoen vierkante meter kantoorruimte. Van de te huren kantoren had 18 procent een energielabel C,  in de koopsector bedroeg dit 12 procent.  Per 2023 moeten alle kantoren vanaf 100 vierkante meter een C-label dragen.

Ondermaats
Onderzoek bij 119 kantoorgebouwen laat echter zien dat hoe hoger het label is, hoe meer energie kantoren gebruiken. Maar liefst 70 procent van de onderzochte kantoren met een C-label presteerde ondermaats. Het besparingspotentieel voor alle Nederlandse kantoren zou op basis van dit onderzoek 17 petajoule zijn. Dat zou neerkomen op een besparing van 22,7 miljoen kilogram CO2 en 2,5 miljoen euro minder kosten op de energierekening.

Lees hier meer over het onderzoek en de rol die meetgegevens in combinatie met slimme software hierin spelen op Ensoc.nl.