Vereniging Meetbedrijven Nederland

Meetgegevens en het Internet of ThingsColin Eagle, Strategic Customer Team, EMEA, Sensus

Moeten nuts-bedrijven klantgegevens wel versturen via een netwerk dat Snapchat en fitness trackers ook gebruiken? Colin Eagle, sales manager bij Sensus, waarschuwt voor betrouwbare netwerken om meetgegevens mee te versturen.

Netwerken zijn het meest waardevolle bezit van een land. Niet alleen omdat ze een land draaiende houden, maar ook omdat deze infrastructuur met verbonden toepassingen snel te revolutionaliseren is. Met slimme meters hebben energieleveranciers meer grip op hun netwerk, kunnen ze nieuwe tarieven instellen en het volledige systeem veel efficiënter maken.

Snapchat en Whatsapp
Over hoe de gegevens die deze besparing mogelijk maken worden getransporteerd, moet goed worden nagedacht. Slimme meters worden beschouwd als Internet of Things-apparaten, maar daarmee vallen ze onder dezelfde noemer als bijvoorbeeld bewegingstrackers – en dat klopt niet helemaal. Net als dat de informatie die ze vergaren wordt verstuurd over een netwerk waar ook Snapchat en WhatsApp gebruik van maken.

Mission critical
Bepaalde gegevens zijn nu eenmaal te belangrijk om als IoT aangemerkt te worden. Het is daarom goed om de apparaten die ze verzamelen aan te merken als ‘mission critical’, als onderdeel van een ‘Internet of Utilities’. Dat vraagt ook om een passende netwerkoplossing: een verbinding die betrouwbaar is en geen bandbreedte hoeft te delen met families die Netflix willen kijken, of smartphonebezitters die achter Pokémon aan zitten. Dat losse radionetwerk moet gebruik maken van een gereserveerd frequentiespectrum, zodat het niet per ongeluk (of expres) gestoord wordt. En in het geval dat er toch problemen optreden, is er geen onduidelijkheid wie de problemen moet oplossen: de regelgever.

Belang van meetgegevens
Dit idee is zeker niet nieuw: de politie en andere hulpverlenings- en veiligheidsdiensten maken al gebruik van gereserveerde frequentiespectra, zodat ze zeker weten dat hun communicatie aankomt. De gegevens van verbonden meetapparatuur kunnen net zo belangrijk zijn: een alarmbericht in het geval van problemen moet wel worden ontvangen, om te voorkomen dat een netwerk helemaal offline gaat.

Minder radiomasten
Andere voordelen van zo’n gereserveerd spectrum zijn een beter bereik, betere voorspelling van kosten, krachtige verzendmogelijkheden en goede signaal-ruisverhoudingen betekenen dat er minder radiomasten nodig zijn. 

Mission critical Internet of Things
Het moge duidelijk zijn: IoT is geen goede term, omdat daaruit niet duidelijk wordt hoeveel verschillende beveiligingsniveaus er zijn, of hoe belangrijk de informatie die sommige devices versturen is. Slimme meters en Fitbits (smartwatch) zijn allebei ‘dingen’, maar de eerste categorie is ontegenzeggelijk belangrijker dan de tweede. Het is dan ook raadzaam om die een eigen categorie, ‘Mission Critical IoT’, onder te brengen, zodat daar in de toekomst geen onduidelijkheid meer over zal bestaan.

Lees ook: Europese landen moeten tegen 2020 80 procent van de elektriciteitsmeters hebben vervangen door slimme meters. Het succes van deze uitrol hangt grotendeels af van het communicatienetwerk dat men daarbij kiest, volgens Eagle.