Vereniging Meetbedrijven Nederland

'‘Het werk bij VMNed vind ik zeer uitdagend’'

Philip van der Zwan is sinds begin dit jaar actief als bestuurslid van VMNed en voorzitter van de Technische werkgroep Warmte. Hij ervaart dit als zeer uitdagend, zo vertelt hij.

Philip van der Zwan (52 jaar) begon in 1988 als meet- en regeltechnicus bij het energiebedrijf  ‘Energie en Watervoorziening Rijnland’ (EWR) in Leiden. Bij dit bedrijf kwam hij in aanraking met warmtemeters en het meten van warmte. ‘Dat stond destijds nog helemaal in de kinderschoenen,’ vertelt van der Zwan. ‘Halverwege de jaren negentig werd de warmtemeterpool gelanceerd. Ik ben vanaf het begin betrokken geweest bij deze ontwikkeling. We hebben op dit moment een goed werkend poolsysteem onder toezicht van de overheid. We hebben zeer veel bereikt op dit gebied.’ Op dit moment ben ik operationeel verantwoordelijke van het Meetbedrijf Nuon Warmte.’

‘Vanaf de jaren negentig ben ik als afgevaardigde van Nuon Warmte al lid van VMNed, dat toen nog de naam Platform van Meetbedrijven droeg. Ik heb een enorme ervaring opgebouwd met het warmtepoolsysteem en reglement. Sinds begin 2016 ben ik als bestuurslid van VMNed en voorzitter van de Technische werkgroep Warmte actief en ervaar dit als zeer uitdagend. Er komt veel op ons af en dienen we snel te kunnen anticiperen op veranderingen binnen wet en regelgeving, zoals de metrologie en warmtewet.’

‘Omdat de warmtemeter nu als geregeld meetinstrument onder de metrologiewet valt en dus onder toezicht staat van Agentschap Telecom is de ‘vrijblijvendheid’ om meters te beheren er gelukkig vanaf. Dit houdt onder andere in dat wij ervoor zorg moeten dragen dat de kwaliteit van onze warmtemeters op een hoog niveau blijft en dat wij onze klanten een betrouwbare warmtemeter garanderen. Dit doen wij in samenwerking met de coördinator Innoforte die verantwoordelijk is voor de voortgang van onze kwaliteitscontroles en in opdracht werkt van VMNed.’

‘Eén van de grote successen is dat ons reglement is getoetst en goedgekeurd door de toezichthouder Agentschap Telecom (voormalig Verispect), dat werkt in opdracht van het ministerie van EZ en toezicht houdt op de uitvoering en kwaliteit van ons reglement. Zowel binnen het bestuur als de Technische Werkgroep Warmte streven wij ernaar om onze processen, reglementen en meetcode warmte continu te verbeteren en te anticiperen op wet en regelgeving.’

‘Wetgeving op het gebied van warmtemeters en het meten van warmte is volop in beweging en in ontwikkeling’, zegt Van der Zwan. ‘Het is uitermate belangrijk om deze ontwikkelingen te blijven volgen om snel te kunnen anticiperen. Dit is ook de  kracht van VMNed en de Technische Werkgroep Warmte.

‘Ik beschouw het als een eer om als bestuurslid van VMNed en voorzitter van de Technische Werkgroep Warmte te mogen samenwerken met landelijke experts op het gebied van warmte meettechniek en hier landelijk beleid op te kunnen maken. 

 

Philip van der Zwan