Vereniging Meetbedrijven Nederland

'Medewerkers Stedin volgen VMNED-opleiding'

Circa twintig medewerkers van Stedin volgen de tweedaagse opleiding ‘Meten is Weten’ van VMNED op hun eigen kantoor in Rotterdam. De eerste les was afgelopen donderdag 21 april.

Docent Paul Cornelissen van Liander beet ’s middags de spits af met een introductie van de metermarkt in Nederland. Hij ging vooral in op het beleid en de wetgeving. In de Elektriciteits- en Gaswet is vastgelegd dat het energiegebruik moet worden gemeten om de energierekening definitief vast te stellen. Dat gebeurt zowel voor kleinverbruikers als bij grootverbruikers. Bij grootverbruikers gaat het vaak om grote sommen geld, waardoor het bij deze groep extra belangrijk is om te rekenen op basis van juiste meetdata. Meetbedrijven moeten hierop letten. Hiervoor bestaan diverse procedures, die zijn opgesteld door de Nedu, de vereniging Nederlandse EnergieData Uitwisseling. De uitvoering hiervan wordt ondersteund door EDSN, Energie Data Services Nederland.

Cases
Na een pauze nam docent Henk Smit van Driven by Values het over. Hij liet enkele diagrammen zien, waarin duidelijk de rollen van netbeheerder, energieleverancier en afnemer naar voren kwamen. Ook toonde hij hoe de veelheid aan meetdata overzichtelijk kan worden verwerkt. Daarnaast ging Smit in op enkele cases, zoals een gemeente die energieneutraal wil worden, een supermarkt die een game wil ontwikkelen voor het (energie)zuinigste filiaal, en een installatiebedrijf die nieuwe producten wil leveren aan klanten. De medewerkers van Stedin waren zeer geïnteresseerd. Zo bleek dat ze meer dan de gemiddelde Nederlander weten wat hun energiegebruik is. Dat is ook logisch, omdat de meesten dagelijks contact hebben met klanten van Stedin over hun factuur.

Interesse?
Bent u ook geïnteresseerd in een incompany opleiding van VMNED?
Neem dan contact op met Elmer van Krimpen, tel. 035 – 683 88 33.