Vereniging Meetbedrijven Nederland

'Consultatie voor STROOM deel 2 gestart'

Het ministerie van Economische Zaken heeft het aangepaste wetsvoorstel voor de energiewet STROOM gepubliceerd op 14 april. Marktpartijen mogen reageren tot 12 mei.

Het wetsvoorstel wijzigt de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet om deze verder toekomstbestendig te maken en de uitgangspositie voor de energietransitie te verbeteren door belemmeringen weg te nemen. Op dit moment zijn er enkele knelpunten, met name op de netten, die de infrastructuur vormen en daarmee essentieel zijn om de energietransitie verder te ondersteunen. Het wetsvoorstel bevat een aantal onderdelen uit het wetsvoorstel STROOM dat op 22 december 2015 door de Eerste Kamer is verworpen. Het ministerie van Economische Zaken wil alle belangstellenden de gelegenheid geven om te reageren op dit wetsvoorstel.

Reacties
De reacties zullen betrokken worden bij de nadere vormgeving van het wetsvoorstel. Partijen worden uitgenodigd om op alle onderdelen inhoudelijk te reageren. Daarbij wordt opgemerkt dat er ten opzichte van STROOM geen beleidsinhoudelijke wijzigingen zijn beoogd. Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken.

VMNED volgt de consultatie met interesse. De vereniging heeft eerder aangegeven dat ze een voorstander is van een vrije metermarkt. Dat wordt ook nu weer de inzet van VMNED

Bron: https://www.internetconsultatie.nl/voortgangenergietransitie