Vereniging Meetbedrijven Nederland


De poolbesluiten voor kleinverbruikers gas en elektriciteit en voor grootverbruikers gas en voor warmte worden voorgelegd aan de leden van VMNED op de ALV op 22 mei.


Een van de belangrijkste doelen van VMNED is het beheren van  systemen voor een systematische (steekproefsgewijze) controle van energiemeters. Via steekproeven kan worden vastgesteld of meterpopulaties voldoen aan de wet. Meetbedrijven doen hieraan mee omdat dit een effectieve en betaalbare vorm van kwaliteitsbewaking is. Er zijn elektriciteitsmeters en gasmeters voor grootverbruikers, (gas) volumeherleidingsinstrumenten (EVHI's), elektriciteitsmeters en gasmeters voor kleinverbruikers (consumenten en mkb) en warmtemeters (groot- en kleinverbruik).

Steekproefsgewijs
Jaarlijks wordt een deel van de meters steekproefsgewijs gecontroleerd. Gevolg is dat het grootste deel kan doorgaan voor een volgende ronde. Een meestal zeer klein deel moet worden afgekeurd. De poolbesluiten voor KV gas en elektriciteit, GV gas en voor warmte worden respectievelijk op 24 april en 1 mei 2014 door de werkgroepen goedgekeurd. In een eerdere vergadering zijn ze al besproken door de leden van de werkgroep. De poolbesluiten zullen op 22 mei 2014 door de leden op de algemene ledenvergadering (ALV) definitief worden goedgekeurd.