Vereniging Meetbedrijven NederlandAndré Derksen


Door de komst van de slimme meter wordt nu pas energiebeheer mogelijk bij kleinzakelijke energiegebruikers. Dat schrijft VMNED-lid André Derksen in Ensoc Magazine.


In het verleden was energiebeheer in het segment van de kleinzakelijke energiegebruikers (<3x80A en maximaal G25) niet of slechts beperkt mogelijk. De reden hiervan was dat er geen goede energiegegevens beschikbaar waren. Veel van de gebouwen in dit segment (scholen, kinderdagverblijven, MFC’s, winkels e.d.) zijn niet voorzien van een gebouwbeheersysteem en het gestructureerd opnemen van meterstanden is moeilijk in te regelen. Daardoor vindt veel verspilling van energie plaats zonder dat de gebruiker daarvan op de hoogte is. Door de komst van de slimme meter kunnen de energiegegevens van de gebouwen uit dit segment op een heel laagdrempelige manier  beschikbaar komen.

Meten
Energiebesparing begint met het meten van het energiegebruik. Als bekend is wanneer en hoeveel energie gebruikt wordt kunnen energiebesparende maatregelen geïnitieerd worden. Allereerst kan nagegaan worden wanneer onterecht energie gebruikt worden. Dat is te zien in een grafiek die de uurwaardes toont van het gasgebruik van een school gedurende een week. Uit de grafiek is af te lezen dat de betreffende school in het weekend gewoon “in bedrijf” was. Op beide dagen werd meer dan 100 m3 aardgas verspild. Gebleken is dat ongeveer 40% van de scholen in het weekend en/of de schoolvakanties één of meerdere dagen ten onrechte verwarmd worden.

Inzicht
In de slimme meter worden voor elektriciteit de standen ieder kwartier en voor gas ieder uur opgeslagen. Hierdoor kan een gedetailleerd inzicht in de energieconsumptie opgebouwd worden. Met dit energieprofiel kan bijvoorbeeld gecontroleerd worden of de cv-ketels niet te vroeg in bedrijf komen of te lang in bedrijf blijven. Een slimme meter kan deze ‘verspilling’ voorkomen. Ook kan de hoogte van het sluimerverbruik bepaald worden.

Prioplaatsing
Hoe komt u aan een slimme meter? In principe worden voor 2020 80% van de elektriciteits- en gasmeters vervangen door een slimme meter. Als u niet wilt wachten tot u aan de beurt bent, dan kunt u een prioriteitsplaatsing aanvragen bij uw netbeheerder. Deze vervangt dan binnen drie maanden uw gas- en elektriciteitsmeter. De kosten hiervoor bedragen 60 euro excl. BTW. Een aantal netbeheerders plaatst in veel gevallen een gratis slimme meter als de gebruiker zelf, bijvoorbeeld met zonnepanelen, energie opwekt. De productie installatie moet daarvoor aangemeld worden bij de netbeheerder.


Over de auteur:
André Derksen is oprichter/eigenaar van een adviesbureau op het gebied van energiebeheer. Het bedrijf is door Energie Data Service Nederland gecertificeerd om als ODA slimme meters te mogen uitlezen en is lid van VMNED. Derksen is ook projectcoördinator bij ISSO, kennisinstituut voor de installatiesector.