Vereniging Meetbedrijven Nederland

Herman Jonkman


Meetbedrijven zijn de kassa van de energieleveranciers. Dat vertelt Herman Jonkman, voorzitter van VMNED, in een interview in VvE magazine.


Het interview is bedoeld om leden van verenigingen van eigenaren wat meer wegwijs te maken in de organisatie van de Nederlandse energievoorziening. ‘Meetbedrijven zijn de kassa van de energieleveranciers,’ zegt Jonkman. ‘Je moet er dus op kunnen vertrouwen dat meters objectieve en juiste gegevens leveren’, zo voegt hij toe. Hij legt uit dat het controleren van alle 12 miljoen meters een onhaalbare zaak is. Omdat de meters over het algemeen weinig van elkaar verschillen worden ze in groepen gecontroleerd: de meterpool. Controles worden door meetbedrijven gecontroleerd. DNV GL (elektriciteit en warmte) en KIWA (voor gas) coördineren dit in opdracht van VMNED. Verispect is door het ministerie van EZ aangewezen als toezichthouder.

Warmte
Ook warmtebedrijven hebben baat bij een goed meetsysteem. Jonkman verwacht dat het wettelijke regime voor warmte straks sterk zal lijken op dat voor elektriciteit en gas. ‘Er hebben zich al een aantal warmtebedrijven bij ons gemeld’, zegt Jonkman. Nu de Warmtewet van kracht is vallen de warmtemeters onder de Metrologiewet, waarin de eisen die gesteld worden aan alle meters zijn geformuleerd. ‘Het lijkt erop dat nog onvoldoende duidelijk is hoe de warmtemeters worden gecontroleerd,’ zegt Jonkman.

Slimme meter
Jonkman vertelt ook dat VMNED betrokken was bij de invoering van de ‘slimme meter’. Hij lacht om de uitdrukking ‘slimme meter’. ‘Het lijkt alsof de slimme meter een hele nieuwe uitvinding is, maar bij grootverbruikers is de op afstand uitleesbare meter al jaren in gebruik’. Hij vertelt dat de grootste problemen rond de slimme meter rond bijvoorbeeld privacy wel opgelost zijn, maar dat VMNED er vooral voor pleit dat er veel aandacht blijft voor de manier waarop de meter data afgeeft. ‘Dat is het hart van het systeem’.

Interview
Het volledige interview met Herman Jonkman in VVE Magazine is te lezen via http://www.vmned.nl/publicaties/