Vereniging Meetbedrijven Nederland


Meetbedrijven die zijn aangesloten bij VMNED zijn over het algemeen tevreden over de informatie op de website van VMNED. Dat blijkt uit een enquête onder leden van VMNED.


De vereniging van meetbedrijven (VMNED) bestaat sinds 2008 en behartigt de gemeenschappelijke belangen van haar leden. Dat zijn meetbedrijven die het energieverbruik bij klanten meten. Eén van de doelen van VMNED is om de kwaliteit van de meetdata te waarborgen. Een eerste stap om dat te doen is het delen van informatie. Dat gebeurt onder meer via de website www.vemned.nl die sinds december 2012 in gebruik is genomen. De meeste leden (92%) zijn tevreden over de informatie op de website. Slechts een kleine minderheid (8%) is niet tevreden over de informatie op de website. Dat blijkt uit een enquête van VMNED, waarop meer dan de helft van de leden reageerde.

Zichtbaarheid
Enkele leden, waarschijnlijk degenen die niet tevreden zijn, gaven een toelichting. ‘De website moet meer ingezet worden om de zichtbaarheid te bevorderen,’ antwoordt een respondent. ‘Ik doe nog te weinig met de website,’ zo geeft een ander aan. Alle respondenten zijn tevreden over de vindbaarheid van documenten op de website. Een enkeling vindt dat de website soms een beetje onoverzichtelijk is. Een andere geeft als aanbeveling om van de website ‘een wiki-achtig universeel stadaardwerk te maken voor alle energiemeter-gerelateerde vragen’. Dit laatste is volgens de respondent bedoeld voor ‘medewerkers van energiebedrijven, maar ook voor particuliere klanten.’

Website
Bekijk de website van VMNED: http://www.vmned.nl/