Vereniging Meetbedrijven Nederland

Helft mbk ziet kansen in (big) data

De ene helft van het mkb (44%) ziet een (grote) kans in (big) data, terwijl de andere helft (49%) geen relevantie ziet voor hun eigen bedrijf. Dat blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel.

Ondernemers zijn over het algemeen niet erg actief met het benutten van kansen voor gebruik van (big)data. Belangrijkste redenen zijn gebrek aan tijd, geld, kennis en ervaring. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Ondernemen met (big) data door het mkb’ van de Kamer van Koophandel en de Jheronimus Academy of Data Science(JADS), een initiatief van de universiteiten van Eindhoven en Tilburg, provincie Noord-Brabant en gemeente Den Bosch. Het onderzoek is uitgevoerd onder bijna 4.100 leden van het KvK Ondernemerspanel, dat representatief is voor het Nederlandse mkb.

Nog veel te halen met data-analyse
Mkb’ers schatten hun ontwikkelniveau bij het toepassen van (big) data, laag in: ze geven zichzelf gemiddeld een 2 op een schaal van 1 tot 5. Vooral als het gaat om data-analyse kunnen ze nog veel stappen zetten. Bijna de helft van de mkb’ers zegt in het onderzoek dat ze hulp willen hebben bij het ondernemen met (big) data. Die hulp moet wat hen betreft verder gaan dan informatie over methoden, tools en technieken. Hun grootste behoefte aan goede raad ligt bij het bepalen wat hun concrete ondernemingskansen zijn en welke databronnen daarvoor nodig zijn.

ICT en industrie verst met big data
De knelpunten komen in bijna alle sectoren voor. Maar er zijn wel verschillen: ondernemers in de industrie, de informatietechnologie, de detailhandel en de financiële sector zien meer relevantie in (big) data dan mkb’ers in de bouw, de zorg, het onderwijs en de culturele sector. Ook omzet speelt een rol. Als bedrijven minder dan 250.000 euro omzetten, zien ze de relevantie van (big) data veelal niet. Van de bedrijven die meer dan 250.000 euro per jaar omzetten, ziet ongeveer twee derde de relevantie in de regel wel. Bedrijven met een omzet boven 1 miljoen euro zien het belang wel in.

Landbouw, cultuur en sport, bouw en onderwijs zijn de hekkensluiters wat betreft big data. Dat is opvallend, omdat juist in deze sectoren data steeds belangrijker worden.

Bron: Kamer van Koophandel, 10-jan-17
https://www.kvk.nl/over-de-kvk/nieuws-en-persberichten/10-helft-mkb-ziet-kansen-in-big-data-maar-toepassing-blijft-probleem/?utm_source=e-mailnieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=AWTI+e-mail+alert