Vereniging Meetbedrijven Nederland

Warmtemeterpool werkt naar behoren

Uit een inspectie van toezichthouder Agentschap Telecom blijkt dat warmtespecialist Innoforte het steekproefsgewijze controlesysteem voor warmtemeters goed coördineert vanuit VMNed.

Agentschap Telecom, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, houdt toezicht op de uitvoering van de metrologiewet. Deze wet beschrijft onder meer hoe om te gaan met het beheer van meters voor elektriciteit, gas en warmte. De vereniging van meetbedrijven in Nederland (VMNed) heeft hiervoor een systeem opgezet waarbij de meters steekproefsgewijs worden gecontroleerd. Dit controlesysteem moet voldoen aan het reglement, dat is gebaseerd op de metrologiewet. De controle van warmtemeters wordt vanuit VMNed gecoördineerd. Sinds 1 januari 2015 gebeurt dit door Innoforte, een bedrijf dat is gevestigd in het Gelderse Druten en veel kennis bezit over warmte. Directeur van Innoforte is Wim Mans.

Inspectie
De controle van warmtemeters in de zogeheten warmtemeterpool is vorig jaar weer  onderworpen aan een inspectie van Agentschap Telecom. Dat gebeurde op vrijdag 21 oktober 2016 via een audit, voor de eerste keer, bij Innoforte. Daar beoordeelden inspecteurs Henk Bartels en Vincent Noordijk van Agentschap Telecom of Innoforte de uitvoering van het reglement op de juiste wijze coördineert. Tijdens de audit bleek dat de medewerkers van Innoforte goede kennis van zaken hebben. ‘Met name de heer Mans, die vanaf de eerste dag is betrokken als coördinator, is goed bekend met de inrichting van het systeem’, zo schrijft inspecteur Henk Bartels in het auditrapport.

Certificaat
De audit resulteerde in een positieve beoordeling, op basis waarvan Agentschap Telecom de coördinatie van de warmtemeterpool heeft goedgekeurd. Mans: ‘Dit betekent dat warmtebedrijven die meedoen aan de warmtemeterpool van VMNed zowel op efficiënte als op effectieve wijze de kwaliteit van hun warmtemeters kunnen borgen. Zij voldoen hiermee aan de metrologiewet en ontvangen van Innoforte een certificaat waarmee ze dit ook aan hun klanten kunnen tonen.’ De warmtemeetdiensten van Nuon, Eneco, Delta, Ennatuurlijk, HVC en Innax hebben dit certificaat inmiddels ontvangen.

Vlag en wimpel
Voorzitter van VMNed Herman Jonkman toont zich tevreden met het behaalde resultaat. ‘Innoforte heeft als onafhankelijk coördinator van de warmtemeterpool met vlag en wimpel de kwaliteitsaudit doorstaan. ’ VMNed is tot nu toe de enige partij die een controlesysteem voor warmtemeters beheert dat is goedgekeurd door Agentschap Telecom. ‘Leden van VMNed weten dat ze bij deelname aan de warmtemeterpool voldoen aan de metrologiewet. Warmteleveranciers die willen meedoen aan de warmtemeterpool zijn van harte welkom en kunnen informatie opvragen bij VMNed, aldus Jonkman.