Vereniging Meetbedrijven Nederland

In-company 'Meten is weten' in trek

De tweedaagse in-company opleiding ‘Meten is weten’ start dit voorjaar onder de paraplu van VMNED. Een netwerkbedrijf toonde genoeg belangstelling om de opleiding te organiseren.

De opleiding ‘Meten is weten’ wordt onder auspiciën van VMNED georganiseerd en aangeboden door F&B. De opleiding richt zich op gebruik en toepassing van meetdata voor het verlagen van energiekosten door verduurzaming, betere inkoop en meer energiebesparing. Deelnemers krijgen via de opleiding praktische kennis aangereikt om zelf of voor klanten snel en effectief toe te passen in de gebouwde omgeving én de industrie. De opleiding maakt in twee dagen helder wat de markt en het speelveld, de meetdata en de toepassingen voor het verlagen van de energiekosten  zijn.

Meetdata

Alleen meetgegevens leveren geen bruikbare info op. Het gaat vooral om het analyseren van data over energieverbruik, het gebruik van de data en kalibreren van juiste software, het interpreteren van resultaten en het maken van de juiste keuzes maken en/of het nemen van maatregelen. Het uitgangspunt van de opleiding is dat de deelnemers na de opleiding genoeg handvatten hebben om zelf of voor de klanten aan de slag te kunnen.

Programma

De opleiding bestaat uit vier delen te weten: markt (beleid en wetgeving, meters, meetbedrijven), meetdata (verkrijging, verwerken en toepassingen), energiebeheer en meetgegevens (besparingen, strategie en subsidies) en de praktijkcases. Het programma is met zorg samengesteld na uitgebreid marktonderzoek en gesprekken met deskundigen uit de markt. De docenten zijn afkomstig uit de praktijk en de opleiding is een goede balans tussen theorie, praktijk en cases.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met Elmer van Krimpen, via tel. 035 – 683 88 33 of via e.vankrimpen@vmned.nl

 

Foto: Elmer van Krimpen