Vereniging Meetbedrijven Nederland

Taken Verispect naar Agentschap Telecom

De taken van toezichthouder Verispect zijn ondergebracht bij Agentschap Telecom, afdeling Metrologie en Waarborg. Wat betekent dit voor het toezicht op de energiemeters?

Verispect hield tot eind vorig jaar toezicht op het naleven van de Metrologie- en Waarborgwet. Een van de taken was toezicht houden op de controles van gas-en elektriciteitsmeters, en het laatste jaar ook voor warmtemeters. Deze taak is per 1 januari 2016 door een wetswijziging overgegaan naar Agentschap Telecom, dat valt onder het ministerie van Economische Zaken. Daarmee komt het toezicht op energiemeters terug in de handen van de overheid.

Controle meters

Energiemeters worden steekproefsgewijs gecontroleerd via zogeheten meterpools, zoals de vereniging van meetbedrijven (VMNed) die organiseert. Daarbij coördineert DNV GL de meterpool voor elektriciteitsmeters. KIWA doet dat voor de gasmeters. Beide partijen sturen hun rapportages naar de toezichthouder. Dat was Verispect, maar is nu Agentschap Telecom.

Taken ongewijzigd

Wat betekent dit voor de medewerkers van Verispect? De medewerkers zijn met hun takenpakket overgekomen naar Agentschap Telecom. Een van hen is Henk Bartels, die in 1997 in dienst trad bij Verispect. Bartels: ‘De meeste collega’s  werken sinds 1 januari 2016 op de nieuwe afdeling Metrologie en Waarborg en hebben de functietitel van inspecteur.  Onze taken zijn vooralsnog niet gewijzigd. Voorheen werkten we in Delft, nu staat ons kantoor in Amersfoort.’

Toezicht in praktijk

Als inspecteur neemt Bartels audits af bij de coördinatoren en vinden er controle bezoeken plaats bij de deelnemers. Ook beoordeelt hij het reglement voor in gebruik zijnde meters en controleert hij de naleving hiervan. Meetbedrijven en netbeheerders moeten aan dit reglement voldoen. Bartels ziet erop toe dat alle partijen zich hieraan houden. ‘We maken in het toezicht gebruik van de systemen waarmee de energiemeters worden gecontroleerd. Afgekeurde meters dienen te worden verwijderd. Dit geldt niet alleen voor meters van kleinverbruikers. Ook in het grootverbruik moeten meterbeheerders zich aan het reglement houden.’

Nederland uniek

Nederland is het enige land in Europa waarbij de controle van energiemeters landelijk worden uitgevoerd, vertelt Bartels. ‘In Nederland worden de steekproefsgewijze controles landelijk verdeeld. Bij andere landen zoals Duitsland vinden de controles regionaal plaats.’ Volgens Bartels zijn de controles in Nederland in de loop der jaren niet strenger geworden, maar kijken inspecteurs wel op een andere manier naar de controles. ‘Het gebeurde voorheen op basis van goede en slechte meters, die buiten de boot vielen. Nu kijken we meer naar de gemiddelde afwijking van een populatie meters. Daardoor kunnen we voorspellen of de kwaliteit van de meters afneemt of gelijk blijft.’

Slimme meters

Is de grootschalige uitrol van slimme meters van invloed op het werk van Bartels? Bartels: ‘Nee. Het slimme deel van de meter, dat de data communiceert, valt niet onder de Metrologiewet. Wij kijken alleen naar de technische specificaties en het gedrag van de meter. Voorwaarde is wel dat de communicatiemodule het functioneren van de meter niet mag verstoren.’

Plannen 2016

Wat zijn de plannen voor 2016? Bartels: ‘We blijven ook in 2016 in contact met  organisaties zoals VMNed en de netbeheerders. We zorgen ervoor dat de meterpools blijven functioneren. Ook gaan we verder met het ontwikkelen van de warmtemeterpools. Daar zijn we al mee bezig, maar het heeft nog finetuning nodig. Zo moeten we aandacht geven aan de warmtemeters bij huurwoningen en bij andere locaties die zelfstandig energie leveren. Wat we steeds vaker zien is de plaatsing van laadpalen zoals bij tankstations, waarvoor elektriciteitsmeters nodig zijn. Ook deze meters moeten in bepaalde gevallen aan de Metrologiewet voldoen. Daarom kijken we naar welke meters worden geplaatst en welke betaalmethodiek wordt toegepast,’ aldus Bartels.

Lees hier meer over Agentschap Telecom dat de taken van Verispect gaat uitvoeren

 

Foto: Henk Bartels, inspecteur Metrologie & Waarborg bij Agentschap Telecom