Vereniging Meetbedrijven Nederland

DNV GL

DNV GL coördineert de meterpools voor grootverbruik en kleinverbruik elektriciteit en warmte.

VMNED besteedt de coördinatie van het beheer van energiemeters uit aan DNV GL voor de werkgebieden kWh-meters kleinverbruik, warmtemeters kleinverbruik en meetinrichtingen grootverbruik. Het toezicht op de kWh-meters kleinverbruik ligt  bij Verispect, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Als onafhankelijk en deskundig bedrijf heeft DNV GL een samenwerkingsovereenkomst met Verispect bv. Dit betekent dat de coördinatietaak die wordt uitgevoerd door DNV GL voor een belangrijk deel bestaat uit werkzaamheden die voortvloeien vanuit de Metrologiewet.

DNV GL (het voormalige KEMA) stelt zich ook op als onafhankelijke partij indien er verschil van inzicht ontstaat over de juiste registratie van een kWh-meter. DNV GL kan desgewenst een technisch onderzoek uitvoeren op de juiste werking van de meetinstrumenten. In deze gevallen is het wel noodzakelijk dat het netwerkbedrijf hierbij wordt betrokken. Het onderzoek vindt dus altijd plaats in overleg met, -en in opdracht van, het netwerkbedrijf op locatie of in het laboratorium van DNVKEMA.

Voor meer algemene informatie kunt u terecht op de website van DNV GL:
https://www.dnvgl.com/energy